Molenimperiums

Schreef ik in een eerder artikel dat het gebied rond de Mallegatsloot een industrie en handelsgebied was, dan bedoelde ik een industrieterrein als een begrensd gebied voor industrie, zoals tegenwoordig de Achtersluispolder bijvoorbeeld. Onze voorvaders echter zagen het gehele Westzijder-