Uitstekend bezochte algemene ledenvergadering

Dinsdag 12 april hield onze vereniging een algemene ledenvergadering in De Vermaning aan de Lagedijk in Koog aan de Zaan. Ruim 50 leden hadden de moeite genomen om de ledenvergadering met aansluitend een lezing over loterijclub Nietenvreugd, verzorgd door Cees Hartland en Alex Hoveling, bij te wonen.

Tijdens de vergadering werd Ria Koopman (foto) door het bestuur voorgesteld als de nieuwe secretaris. De aanwezige leden ondersteunde de benoeming met hun toestemming.

Na de pauze was er een geslaagde lezing over loterijclub Nietenvreugd door Cees Hartland en Alex Hoveling. De loterijclub bestaat bijna 115 jaar en er is helaas in al die jaren geen grote prijs gewonnen. Wel werden er verhalen geschreven waarin de schrijver zijn fantasie de vrije loop liet en de in het verhaal voorkomende leden avonturen konden beleven die ze in het echte leven wel konden vergeten. Bij de verhalen werden (pikante) illustraties gemaakt door Floor Landsman.

Voorzitter Evelien Boekhoorn-Koning​ bedankte de heren voor hun interessante lezing en nodigde ze meteen uit om nog meer verhalen voor te dragen.

Huibert Latenstein maakte de fotoreportage.
Alex Hoveling en Cees Hartland hielden een boeiende lezing over loterijclub Nietenvreugd
Alex Hoveling is voorzitter van Nietenvreugd
De vergadering werd gehouden in De Kooger Vermaning, Lagedijk 34 te Koog aan de Zaan.
JA, ik wil lid worden van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk