Wandelen in Zaandijk

Het dorp Zaandijk vierde in 2019 haar 525-jarig bestaan. Het werd gesticht door Oud-Hein en zijn vijf zonen. Veertien papiermolens telde het dorp in de 17e,18e, en 19e eeuw.

Het Honig-Breethuis museum laat zien hoe een papierfabrikant en zijn gezin rond 1850 leefde. Zij hebben o.a. een expositieruimte gewijd aan de Zaandijkse papierfabricage. U bent van harte welkom om het museum te bezoeken!

Zaandijk heeft gelukkig nog veel voorbeelden van Zaanse houtbouw. Dat is mede dankzij de welgestelde inwoners. De eigenaren van molens en bedrijven woonden aan de Zaankant van de dijk, de werknemers aan de overkant en op de paden.

De oude pad structuur is hier en daar nog intact. De paden liepen naar de diverse, in het veld staande, molens. De Zaandijkers leven al eeuwenlang tussen “Het Leven” (het poldergemaal in het noorden) en “De Dood” (de meelmolen in het zuiden).

Nederlandse versie


Walking route Old Zaandijk

In 2019, the village of Zaandijk celebrated its 525 years anniversary. It was founded by Old Hein and his five sons. There were fourteen paper mills in the village during the 17th, 18th and 19th centuries.

In the Honig-Breethuis museum you can see how a paper manufacturer and his family lived around 1850. The museum includes an exhibition room dedicated to Zaandijk’s paper manufacturing. You are very welcome to visit the museum!

Fortunately, Zaandijk still has many examples of Zaanse timber construction. This is partly because the village had some wealthy inhabitants. The owners of the windmills and businesses lived on the Zaan side of the dyke, while the workers lived on the other side and along the paths.

The former path network is still intact in places. The paths led to the various windmills situated in the fields. For centuries Zaandijkers have lived between “Het Leven (Life)” (the polder pumping station at the north end) and “De Dood (Death)” (the flour mill at the south end).

Engelse versie