Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Dr. C.E. van der Horst huisarts in Zaandijk

Dokter C.E. Van Der Horst werd geboren te Voorthuizen op 30 maart 1865 en werd opgeleid tot onderwijzer. Hij kreeg een benoeming in Utrecht en studeerde tevens voor het Litterarisch-mathematisch examen, waarvoor hij in 1886 slaagde Hij ging toen medicijnen studeren, legde in 1892 het artsexamen af en promoveerde in 1894 te Gent in Belgie.

Dokter C.E. Van Der Horst

Van 1892 tot 1894 was hij assistent in het Buiten Gasthuis te Amsterdam; daarna vestigde hij zich te Meppel, doch vertrok reeds in 1895 naar Zaandijk, waar hij tot 1930 als huisarts de praktijk uitoefende. Na enigen tijd van reizen en trekken vestigde hij zich als rustend geneesheer, eerst te Amsterdam, daarna te Driehuis.

Dokter C.E. Van Der Horst was medeoprichter van zeilvereniging de „Onderlinge’, was hiervan 30 jaren bestuurder en werd daarna adviseerend bestuurslid. Ook was hij lid van de Gezondheidscommissie te Purmerend, bestuurslid van de afdeling Zaandijk van het Witte Kruis en secretaris van de afdeling Zaandam van de Maatschappij.

Hij was bestuurslid van de afdeling Zaandijk van het Witte Kruis en secretaris van de Maatschapppij.

(Bron: NTVG zaterdag 6 juni 1942)

Zijn zoon was Jacob Jan van der Horst (1897-1961) en nam in 1930 de praktijk van zijn vader aan de Lagedijk over. Voor de gemeente Zaandijk werkte deze Dr. van der Horst onder andere ten behoeve van armenverpleging en lijkschouwing. Hij was ook voorzitter van de ‘Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst”. Later heeft Dr. D. van Wijk zijn praktijk vanuit Lagedijk 166 voortgezet.