Historische Vereniging Koog-Zaandijk

De Zaanstreek

Sinds mensenheugenis stroomt de ‘veenrivier’ de Zaan door een gebied van laagveen

De lagere school

Mijn lagere schooltijd begon na de Kerstvakantie, begin 1912. Het was toen

Kinderspelen

Als ik nu, in 1986, door de buurt loop of fiets verwonder

Luilak

Toen ik vanochtend, 2 juni 1987, bezig was ons voortuintje een goed

Winter

Op 14 januari 1987, des morgens om 11 uur was ik net

IJsvermaak

Als het erf van het ouderlijk huis aan het Zaandijker Wijd ligt

Spoit perbere

Ieder jaar in de maand juni werden in Zaandijk, zoals het officieel

Opa Huig

De hoge leeftijd -104 jaar- van Oma Huig zal wel de reden