Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Zo was het

langs de straten van mijn vroege jeugd op weg naar school, heen

Het Smaal

Bij mijn omzwervingen door de digitale beeldbank van het Gemeentearchief stuitte ik

Wringen en zingen

Elke rechtgeaarde Zaankanter hoort “Ach lieve tijd” gelezen of op zijn minst

IJsbaan Juliana

De gemeentepolitie was zo opvallend aanwezig, dat een misdadiger zich wel twee