Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Plan Havenzathe later Westerkoog

KOOG AAN DE ZAAN – Als de gemeenteraad van Koog aan de Zaan met de plannen akkoord gaat, zal begin 1973 de projektontwikkelingsmaatschappij De Havenzathe in samenwerking met de gemeente Koog aan de Zaan beginnen aan de eerste fase van de realisering van het bestemmingsplan Westzijderveld.

Het Westzijderveld is een gebied van 1200 hectare, waarvan het plangebied, inclusief de centrale ontsluitingsweg, ca. 105 ha. in beslag zal nemen. In totaal zullen er 2678 woningen gebouwd worden.

Het gebied is gelegen ten westen van de bebouwing van de Zaanstreek. Het eigenlijke plangebied waarbinnen de bebouwing zal plaatsvinden wordt begrensd: aan de westzijde door de geprojecteerde Hemtunnelweg; aan de noordzijde door de Coentunnelweg; aan de oostzijde door de spoorlijn Amsterdam-Uitgeest en aan de zuidzijde door de grens met de gemeente Zaandam.

Het bestemmingsplan Westzijderveld is ontworpen door de stedebouwkundige prof. ir. J.H. Froger te Delft. De uitwerking van het plan is verzorgd door prof. ir. P.H. Tauber te Alkmaar. De diverse ontwerpen zijn van de bureaus Tauber N.V. en Inbo N.V. Aan het ontwerp is een uitgebreid onderzoek naar de Woningbehoefte van de Zaanse bevolking voorafgegaan.

Het plan van prof. Tauber Werd op 11 mei 1971 aan het gemeentebestuur ter kennis gebracht. Het is daarna een aantal malen gewijzigd. De hoofdoorzaak ligt in de hoge kosten van het bouwrijpmaken van de slappe veenbodem, waardoor het aantal kavels, mede i.v.m‚ de eis van een sluitende exploitatieopzet moest worden gewijzigd; anderzijds eisten de inmiddels uit het vooronderzoek binnengekomen gegevens betreffende de woningverdeling een herstructurering van het plan.

Als het nu gereedgekomen plan door de gemeenteraad van Koog aan de Zaan wordt goedgekeurd, kan worden begonnen aan een woongebied, dat optimaal aantrekkelijk is door de gevarieerde bouw en woningsituering en ruime, aantrekkelijke groen- en recreatievoorzieningen, alsmede door de gunstige ligging met betrekking tot openbaar (2 stations N.S;) en privé vervoer (Coentunnelweg en geprojecteerde Hemtunnelweg).

Er is gerekend op bewoners uit verschillende inkomensgroepen, die in hun nieuwe wijk een cultureel centrum, een winkelcentrum, recreatieve voorzieningen, onderwijsmogelijkheden en diverse andere diensten zullen aantreffen.
Het plan Westzijderveld is betrekkelijk duur, mede door de kosten van bouwrijpmaken. Het plan is zo opgezet, dat naast een optimaal leefmilieu de huur- en koopprijzen haalbaar zijn. 33% van het woningbestand zal worden gebouwd in de sociale sector. In de eerste fase van de bouw bestaan deze woningen uit flats (h bouwlagen) en eengezinswoningen, gesitueerd langs de wijkontsluitingsweg. De rest van het plan wordt voornamelijk in laagbouw uitgevoerd. Er zijn ca. 230 woningen
voor zelfstandigwonende bejaarden en ongeveer 1000 koopwoningen geprojecteerd. Ook wordt rekening gehouden met alleenstaanden en onvolledige gezinnen.

Bij de realisering van het bestemmingsplan Westzijderveld, dat slechts ongeveer een elfde van het totale gebied Westzijderveld omvat, zal getracht worden het karakter van het Zaanse landschap zoveel mogelijk te benaderen.

Persbericht van de gemeente Koog aan de Zaan uit 1971.