Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Zeilavontuur in 1937 van Zaandijker Kuyt herdacht

Dankzij bemiddeling van Huibert Latenstein van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk zijn woensdag 22 augustus de nazaten van Ko Kuyt en Dirk Hofman bijeengekomen in restaurant D’ Vijf Broers aan de Lagedijk in Zaandijk.

Woensdag 22 augustus 2012 zijn nazaten van Kuyt en Hofman in restaurant hotel D’ Vijf Broers aan de Lagedijk in Zaandijk bijeengekomen om het feit te vieren dat er nu een Engelstalig boek over de avontuurlijke reis is uitgekomen.

Het restaurant is vernoemd naar het buurtschapje “D’Vijf Broers”. Een eeuw later kreeg het buurtschapje de naam Zaandijk. De familie Kuyt woonde aan de Lagedijk in Zaandijk. Tijdens de zeilreis werd het achtergebleven gezin Kuyt door familie financieel ondersteund.

Huibert Latenstein uit Zaandam en Piet Smit uit Nibbixwoud zijn verantwoordelijk voor de hereniging van de nazaten van Ko Kuyt en Dirk Hofman woensdagmiddag in Zaandijk.

Piet Smit (familie Hofman) was al geruime tijd op zoek naar nazaten van de familie Kuyk. Daarbij kwam hij in contact met de Huibert Latenstein van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk. Deze kon hem verder helpen en bracht hem in contact met Jaap Kuyt.

Minister-president Colijn
Gisteravond om 10 uur toen ik mijn dagelijksch werk gereed was, heb ik u boek ter hand genomen en ik heb niet neergelegd vannacht voor ik het uitgelezen had. Fragment uit brief die Colijn naar Kuyt stuurde bij diens thuiskomst.

Precies 75 jaar geleden zijn op 22 augustus 1937, Ko Kuyt als kapitein en Dirk Hofman als bootmaatje, vertrokken voor een historische zeilreis met De Holland vanuit Zaandijk. Oorspronkelijk zou het een reis om de wereld worden maar door ziekte van Dirk Hofman, malaria en een zonnesteek, werd de reis in New York afgebroken.

Anthony Fokker
Deze tocht heeft toendertijd niet alleen de landelijke dagbladen gehaald maar ook is er tijdens hun verblijf in de haven van New York ook vriendschap ontstaan met Anthony Fokker, de vliegtuigbouwer. Ook heeft Fokker financieel bijgesprongen zodat men de terugreis naar Zaandijk kon maken. Daarnaast hebben zij vele avonturen beleefd tijdens deze heroische tocht.

Leraar scheikunde
Woensdagmiddag 22 augustus, 75 jaar na het vertrek in Zaandijk van de “Holland “ontmoette nazaten van Dirk Hofman de zoon van Ko Kuyt, Jaap Kuyt (82) die 7 jaar was toen hij zijn vader uitgeleide deed in de haven van IJmuiden.

Jaap is geen onbekende in het Zaanse. Hij was leraar scheikunde op het Zaanlands Lyceum en het St, Michaelscollege. In 1994 was hij betrokken bij de viering van het 500-jarig bestaan van Zaandijk. Jaap woont nu in Heiloo.

Ontroerd
Jaap Kuyt las enkele passage voor uit zijn vaders boek en was zichtbaar ontroerd. Ook had Jaap de sextant en de scheepsklok meegenomen die afkomstig zijn van het zeilschip. Het oorsponkelijke boek is op diverse adressen op internet te bestellen.

Het boek De “Holland ” heeft nu ook een Engels vertaling gekregen
Evelien Boekhoorn-Koning, voorzitter HV Koog-Zaandijk, en Jaap Kuyt.
Jaap Kuyt voor de ouderlijke woning aan de Lagedijk in Zaandijk
De originele sextant welke gebruikt werd op de “Holland”
Het veertig jaar oude stoere jacht kocht Ko Kuyt in 1937 voor 2500 gulden.
Met Ko Kuyt (links) als kapitein is Dirk Hofman, zoon van Cor Hofman, als bootmaatje op 22 augustus 1937 een historische zeilreis begonnen vanuit Zaandijk, precies 75 jaar geleden.


De zeilboot lag afgemeerd aan de woning van Neeltje de Jager op de Lagedijk 80. Nu is het beter bekend als het Honig Breethuis.
De “Holland” bij terugkeer in Zaandijk op 11 september 1938