Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Bewoners van Rooswijk vol grieven over kruising

“Wordt de Bernardbrug te Zaandam door het niet tijdig gereed komen van op de Coentunnel aansluitende wegen een nationale giller, dan kunnen wij het kruispunt Provincialeweg” Guisweg wel een regionale huilbui noemen, zei dezer dagen een bewoner van Rooswijk.

Acht van de tien verkeersongelukken in de gemeente Zaandijk doen zich voor op de kruising Provincialeweg-Guisweg.

Door vertraging van de bouw van het Coentunnelviaduct te Koog, mag worden verwacht dat tussen 1966 (opening Coentunnel) en tenminste 1970 (viaduct misschien gereed) de verkeersstroom chaotische toestanden op het reeds thans drukke kruispunt zal veroorzaken.

Behalve het toekomstige Coentunnel-verkeer hebben vooral ingezetenen van onze gemeente met dit kruispunt te maken. De bewoners van “Zaandijk over het spoor “vrezen het ergste voor de toekomst. In 1961 vormden zij een comité om te pogen in de bijzonder lastige situatie op dit punt verandering te krijgen. Aanleiding vormde een ongeluk waarbij twee kinderen werden gewond. Een van de slachtoffertjes is nog steeds onder doktersbehandeling.

Na vier jaar is de situatie ”ondanks enkele voorzieningen” eerder slechter dan beter geworden. Mede door de te verwachten drukte, zijn de bewoners van Rooswijk thans van plan meer acties te gaan voeren.

De voornaamste grieven zijn:
Op een in 1961 aan het gemeentebestuur gezonden protestbrief met de handtekeningen van nagenoeg alle bewoners van de wijk, klachten over de verkeerssituatie en verschillende suggesties om op de problemen op te lossen werd nimmer gereageerd.

Afwijzend
Het gemeentebestuur reageerde deze week weer afwijzend op een herhaald verzoek om een onderhoud in verband met de steeds moeilijker wordende situatie voor voetgangers en schoolkinderen.”Een gesprek met uw comité heeft weinig zin, daar het naar voren gebrachte probleem onderzocht wordt”, aldus het schrijven van het gemeentebestuur. De bewoners van Rooswijk zijn niet tevreden over het antwoord, ook al omdat zij een tijdsduur van vier jaar om over plannen te praten veel te lang vinden.

Wachttijden van 10 minuten
Enige N.S.-medewerkers brachten juni 1964 een bezoek aan het comité en noteerden verscheidene klachten. Tot nu toe bleef de situatie ongewijzigd. Vooral ’s zomers is de drukte op het kruispunt groot. Door het steeds groter wordende wagenpark en het te laat gereedkomen van het Coentunnel-viaduct zal de chaos volgend jaar nog ernstiger zijn. De spoorwegovergang is iedere dag door de intensieve treinenloop en het rangeren tenminste vier uur totaal gesloten. Wachttijden van 10 a 12 minuten vormen geen uitzonderingen. Gevolg: grote opeenhoping van het verkeer.

Plaag voor kinderen en huisvrouwen

Alle schoolgaande kinderen moeten de overweg en de kruising passeren. Dit is ook het geval met veel kinderen uit Westzaan-Noord en met volwassenen die in Amsterdam werken. Er zijn slechts weinig winkels in de wijk, zodat huisvrouwen voor veel artikelen noodgedwongen naar Koog of Zaandijk moeten.

Voor de vele voetgangers is geen goed voetpad. Wandelaars uit Rooswijk moeten eerst over een smal tegelpad, daarna over het op de overweg aanwezige rijwielpad of over het voetpad vol hiaten. Vervolgens moeten zij via het rijwielpad langs de Provincialeweg trachten deze drukke weg alsmede Plataanweg (afhankelijk van de te kiezen route over te steken.

Geen zebrapad
In de gemeenten Zaandam en Wormerveer heeft men voor de stations in de Provincialeweg zebrapaden aangebracht. Bij het station Koog-Zaandijk en de kruising zijn geen zebrapaden. Provinciale Staten geeft wel toestemming tot bouw van woningen in het Westzijderveld, (met het gevolg dat steeds meer personen de kruising moeten passeren) doch doet nagenoeg niets tot verbetering van dit lastige punt. De enige jaren geleden uitgevoerde verbreding van de overweg bracht slechts een geringe verbetering voor de fietsers en bromfietsers. Volgens het gemeentebestuur zouden de bewoners van Rooswijk weten dat klagen bij de gemeente weinig nut heeft, daar vooral de Nederlandse Spoorwegen en Provincale Staten bij de oplossing van de verkeersproblemen op dit punt zijn betrokken.

Bron: Typhoon zaterdag 20 maart 1965