Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Bij Guiswegkruising tot ver na 1970 chaos?

Men heeft het zaterdag kunnen lezen; de Zaandijkers van “over het spoor “gaan acties ondernemen omdat zij vrezen dat de kruising Provincialeweg-Guisweg in de toekomst chaotische toestanden te zien zal geven.

Een geringe verbetering vormt de binnenkort uit te voeren sloop van de spoorwachterswoning naast de spoorlijn.

Duidelijk is, dat het kruispunt niet alleen voor de bewoners van Rooswijk een moeilijk te nemen hindernis is. Veel, zeer veel weggebruikers zullen in de toekomst ervaren hoe moeilijk het passeren van de kruising zal zijn.

Bij de toekomstige moeilijkheden op het nu reeds drukke kruispunt, speelt de Coentunnel een belangrijke rol.

Voorjaar 1966 komt de Coentunnel gereed, alsmede de aansluitende rijksweg tot aan het verkeerspunt Zaandam-zuid. Via een tapweg komen weggebruikers op de oostelijke stamweg en tenslotte op de Provincialeweg.

In 1967 komt de rijksweg klaar tot verkeerspunt Zaandam-noord. Via de Bernhardbrug komt men dan op de Provincialeweg. De brug, veel te smal, en dagelijks 50 tot 60 maal open, zal het verkeer moeilijk kunnen verwerken. De gemeente Zaandam vreest terecht dat vele automobilisten hun weg kris kras door Zaandam zullen zoeken. Inderdaad een moeilijk (verkeers)probleem.

Een punt staat bij al deze verwachtingen vast: Nagenoeg alle weggebruikers komen na het gereedkomen van de Coentunnel terecht op de Provincialeweg en dus bij de kruising.

Moeilijkheden blijven

Dit zal ook het geval zijn wanneer Zaandam van het verkeersprobleem is verlost. Omstreeks 1970 hoopt men dat het viaduct over Koog in zoverre is gevorderd dat het doorgaande verkeer vanaf de Coentunnel rechtstreeks naar de provincialweg bij het tegenwoordige KFC-terrein kan rijden. De moeilijkheden bij het kruispunt blijven…

Wannneer het hoofdviaduct over Koog alsmede het verkeersplein in het Westzijderveld en de wegen naar o.a. de tunnelweg Velsen-Alkmaar gereed zullen zijn, is thans met geen mogelijkheid te zeggen. Duidelijk is, dat tot ver na 1970 weggebruikers via de Provincialeweg met de kruising (en niet te vergeten de Wandelweg te Wormerveer) hun weg zullen moeten nemen naar noordelijker streken en vice versa.

Zal na het gereedkomen van de Coentunnel het verkeer op de Provincialeweg en kruising dus sterk toenemen, ook andere punten spelen een belangrijke rol.

De toename van het wagenpark is groot. Steeds meer mensen “owel in als buiten de Zaanstreek “zullen de wegen gaan berijden. Velen, die thans de Velsertunnel of de brug bij Schellingwoude nemen, zullen door de Coentunnel gaan. Ook veel Amsterdamse dagjesmensen voor de kustplaatsen in onze provincie!

Acht van de tien verkeersongelukken in de gemeente Zaandijk doen zich voor op de kruising Provincialeweg-Guisweg. Een geringe verbetering vormt de binnenkort uit te voeren sloop van een spoorwachterswoning naast de spoorlijn. Na de sloop van de woning (die thans is ontruimd) zal Provinciale Waterstaat de Provincialeweg ten noorden van de kruising tot aan deze kruising kunnen verbreden. Dat lost de verkeersproblemen overigens niet op.