Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Buurtvereniging Rooswijck maakt plannen

De buurtvereniging “Rooswijck” is, hoewel een nakomertje, een onzer actiefste verenigingen. De buurtverenigingen sterven een vroegtijdige dood, doch de Rooswijckers denken daar eenvoudig niet aan en zijn op alle punten actief.

Zoek de zon op met Coen van der Hoogen en Gerard Sap in 1946.

De speeltuin is thans definitief gesloten en van de winter zullen de de overige speeltuigen in gereedheid brengen, zodat volgend voorjaar de tuin, naar de eisen des tijds ingericht, officieel kan worden geopend.

Gedurende de winter worden in het clubgebouw cursussen georganiseerd. Men heeft thans gasverlichting in dit gebouwtje en alle bijeenkomsten kunnen hier dus gehouden worden.

De repetities voor de revue”Kom onder de bomen door”, welke onder leiding van K. Landsman 5 november in “De Waakzaamheid” wordt opgevoerd, vinden hier ook plaats. Deze revue wordt verzorgd door het inmiddels welbekend geworden cabaretgezelschap “Rooswijck”, met medewerking o.a. van D. Siekerman en Corrie Molenaar.

Daarmee zijn de Rooswyckers er echter nog niet, want voor 24 november staat in de bovenzaal van”De Waakzaamheid “een culturele avond op het programma. De Wormerveerder Dirk Vonk, die reeds twee maal een reis met de”Willem Barendsz “meemaakte, houdt die avond een lezing over de walvisvaart.

Dit is nog maar de inzet van het winterprogramma, andere plannen moeten nog uitgewerkt worden.

Bron: Typhoon 5 oktober 1949