Historische Vereniging Koog-Zaandijk

De eerste woningen in Rooswijck

Maarten Fonteijn liet lang geleden dit dubbele woonhuis bouwen. In de oostelijke helft namen hij en zijn echtgenote, mevr. M. Fonteijn-Woudt, hun intrek en de andere helft werd verkocht.

Het pand staat aan de Dr. Jan Mulderstraat 38, de met de drukke Guisweg parallel lopende straat.
Vroeger was hier ook een wegsloot met een brug om deze huizen te bereiken. De bouw van deze huizen mag gezien worden als het begin van Rooswijk.