Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Lezing terugkeer uit Duitse gevangenschap

Juni 1945 brachten wij den heer Keizer oen hulde in verband net zijn behouden terugkeer uit Duitse gevangenschap en voor het vele ondergrondse werk, dat hij in het belang van de Nederlandse zaak in de oorlogsjaren had gedaan.

Zaandijk, 13 Juli 1945.
Aan de Bewoners van Rooswijck

Bij verschillende aanwezigen rees toen de gedachte: Wat zou het interessant zijn als de heer Keizer over zijn belevenissen eerst in het illegale werk en daarna in Duitse concentratiekampen, een lezing zou willen houden.

De heer Keizer heeft zich tot ons grote genoegen na enige aanvankelijke aarzeling tot het houden van een dergelijke lezing bereid verklaard. Wij zijn er nu in geslaagd beslag te leggen op de bioscoopzaal van den heer Oenen te Zaandijk op Woensdag 18 Juli a.s. Opening der zaal om 7.30 uur, aanvang 8 uur.

Vóór de toespraak van den heer Keizer zal een korte film over een episode uit het recente oorlogsgebeuren gedraaid worden.

Wij nodigen de Rooswijckbewoners van 18 jaar en ouder uit tot het bijwonen van deze buiten gewoon interessante avond.

Plaatsbewijzen zijn Maandagavond 16 Juli a.s. Van 7.30 tot 8.30 uur verkrijgbaar ten huize van den Secretaris der Buurt-commissie, Ds. Borstiusstraat 1, tegen betaling van 40 cent per persoon (ter dekking van de zaalkosten)

Wij leggen er de nadruk op, dat alleen rooswijck-bewoners toegang hebben, welke maatregel wij hebben moeten nemen, omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. De zaal biedt n.l. ruimte aan ca. 170 personen.

De mogelijkheid zou bestaan, dat er meer Rooswijckers zullen zijn, die deze avond zullen willen bijwonen. Hun, die eventueel geen plaatsbewijzen meer zullen kunnen krijgen, kunnen wij mededelen, dat de heer Keizer bereid is ook een tweede lezing te houden, waarvan de datum dan nog zal worden vastgesteld.

Zij, die bij gebrek aan plaatsruimte op de eerste avond, voor de eventuele tweede avond belangstelling hebben, kunnen kunnen naam en het gewenste aantal plaatsen dan eveneens Maandagavond opgeven.

Hoogachtend, Rooswijck-Buurtcommissie