Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Problemen met hangjeugd in Domineestuin

Een groep jongeren had eind jaren zeventig van de vorige eeuw een onderkomen in een “hoissie “op het Herderskindpad. Door de groei van het aantal jongeren werd de behuizing daar al snel te klein.

De oplossing hiervoor dachten de jongens te vinden in het inmiddels verlaten perceel Nieuwe Vaartkade 9, de buurt besliste echter anders. Zij was beducht voor overlast en brandgevaar en wees het huisje toe aan een vrouw met 2 kinderen, dit leidde tot de eerste vermeldenswaardige ongeregeldheden.

Buurtbewoners riepen daarop de hulp in van de wijkraad Koog/Zaandijk. Door aan de jongens een hoeveelheid hout te schenken, wist men de gemoederen te kalmeren. Hierna volgde een periode van betrekkelijke rust. De Jongens hielden zich voornamelijk bezig met de uitbreiding en verfraaiing van hun huisje.

Wel werd begonnen met het schenken van alcoholische dranken, dit groeide uit tot een min of meer professioneel ingerichte bar. Het aantal bezoekers nam hiermee toe, zodat in de weekeinden het gebouwtje geheel gevuld was. Toen begon opnieuw een periode waarin het een en ander zou voorvallen waaronder het stelen van allerlei voorwerpen uit tuinen en schuurtjes. Verschillende van deze voorwerpen zijn in of bij het huisje aangetroffen. Bovendien kwam het geregeld voor dat een deel van de jongens onder het zingen van Duitse soldatenliederen en met gevechtshelmen op door de Domineestuin marcheerden.

Na een vrij rustige zomer nam dit machtsvertoon snel toe. In de nazomer kwam een huis leeg, dat op enige afstand van het eigelijke buurtje was gelegen dat door een van de jongens bewoond ging worden, echter van gemeentewegen volgde zonder ruggespraak met bewoners van Domineestuin een aanschrijven het pand spoedig te verlaten en werd de elektriciteit afgesneden, Ook het eigelijke clubhuis dat door het gekraakte huis werd voorzien van stroom kwam hierdoor zonder te zitten.

Op verzoek van de jongens werd hierna voorzien door een van de buurtbewoners. Toen echter zijn auto door hen werd aangepakt sloot hij de stroomaanvoer af. Dit was voor de jongens mede aanleiding om opnieuw het pand nieuwe Vaartkade te claimen. Na moeizame discussies werd er voor een dag stroom geleend waarbij men opnieuw beloofde het huisje met zijn bewoners met rust te laten. Pal hierop op zondag 25 november braken de jongeren het door het gekraakte pand eigenhandig af wat tevens het begin van de ernstige ongeregeldheden van het afgelopen weekeinde aanleiding gaf.

Op donderdag 29 november 1979 kregen de bewoners van beide gekraakte panden van de jongens de aanzegging binnen 24 uur te verdwijnen daar dit eveneens door hen met de grond gelijk gemaakt zou worden, dit alles ging gepaard met het nodige machtsvertoon. Bij het perceel Nieuwe Vaartkade trapte men de deur in, de bewoners werden ge├»ntimideerd, s’Avonds drongen de met helmen en maskers getooide jongens het pand Domineestuin 5 binnen, de bewoners waren echter net afwezig. De kasten werden doorgezocht en na een drankfles bij zich gestoken te hebben verlieten ze het weer daar de bewoner net terug kwam. Vrijdag was het betrekkelijk stil. Dit was mede te danken aan de bemiddeling van de Heer Vens die een zeker vertrouwen geniet bij de jongens en om die reden door de bewoners was uitgenodigd te bemiddelen.

Het echter toch tot een uitbarsting. Na de bewoners van Nieuwe Vaartkade te hebben verdrongen werd vrijwel het gehele huisraad vernield waarna de politie, door de bewoners gebeld, arriveerde. Vervolgens, de politie was al vertrokken, werd via een raam Domineestuin 5 door de jongens binnengedrongen. Toen de politie op verzoek van de bewoner aankwam, werd het huis spoorslags verlaten. De politie nam 16 jongens voor verhoor mee naar het bureau.

De bewoners deponeerden daar hun klachten huisvredebreuk mishandeling vernieling inbraak etc. Tot verbazing van een ieder was de groep jongeren nog dezelfde dag compleet en begon het liedje weer van vooraf aan.

Dit was voor de buurtbewoners voldoende om speciale vergadering te beleggen. De hoofdinspekteur van Politie, de heer Jansen werd uitgenodigd de zaak nader toe te lichten. Deze kon de buurtbewoners niet geruststellen.