Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Rooswijck en de spoorwegovergang

Onder de bewoners van de buurt Rooswijk “over de spoorlijn “in onze gemeente heerst ernstige bezorgdheid over het gevaarlijke kruispunt Provincialeweg-Guisweg. In gemeenten als Wormerveer en Zaandam, zo werd geconstateerd, heeft men een zebrapad op de Provincialeweg aangebracht teneinde voetgangers een zeker veilig oversteken te garanderen. Maar op deze voor overstekers zo kritieke plaats is geen zebra.

In 1961 moesten deze kinderen, onder begeleiding van een politieagent, de overweg en de drukke Provincialeweg (zonder stoplichten) oversteken om onderwijs te genieten.

Wel staat er af en toe politie, maar meestal slechts op de spitsuren, hetgeen tot gevolg heeft dat bijv. kinderen die vroeger uit school komen (een school in Koog of Zaandijk) zonder begeleiding de drukke verkeersweg moeten passeren.

Om een poging te wagen in deze minder prettige situatie verandering te brengen, is er in Rooswijk een comité gevormd om handtekeningen te verzamelen. Er kwamen er 173 binnen, van nagenoeg alle gezinnen die in deze buurt wonen. Met de handtekeningen is inmiddels een request naar de gemeenteraad gezonden, waarin het comité verschillende oplossingen van het urgente oversteekprobleem aan de hand doet.

Hier volgt de inhoud van het verzoekschrift van vrijwel alle Rooswijk-bewoners.

Edelachtbare dames en heren,
Bijgaand zenden wij U vier lijsten, waarop U aantreft 173 handtekeningen van inwoners van Rooswijk te Zaandijk. Deze handtekeningen vertegenwoordigen praktisch elk gezin van Rooswijk. Zoals uit de inhoud van het schrijven, gericht tot de bewoners van Rooswijk, blijkt, werden deze handtekeningen verzameld om op deze wijze tot uiting te brengen de wensen, die ten aanzien van het verkeersprobleem “Provincialeweg”, onder de bevolking van Rooswijk leven. Wij verzoeken U uw welwillende medewerking te verlenen door het nemen van dusdanige besluiten, en het doen nemen van de nodige stappen, die een oplossing beogen van dit bijzonder gevaarlijke verkeerspunt.
Verschillende mogelijkheden bestaan er om tot een verbetering van de situatie te komen.

Als voorbeelden laten wij hieronder enige voorstellen volgen:

  1. verkeerslichten (óók voor voetgangers); voorbeeld: Bernhardbrug te Zaandam, niet alleen op spitsuren, maar gedurende de gehele dag;
  2. een voetgangers- en wielrijderstunnel; voorbeeld: Broek in Waterland, Velsen. Wassenaar;
  3. een luchtbrug over spoorlijn en Provincialeweg; voorbeeld: Hilversum.
  4. een voetgangers- en wielrijderstunnel onder de viadukten (Tuinsloot) door; te verwezenlijken door demping Tuinsloot;
  5. het doortrekken van de reeds bestaande voetgangerstunnel onder Station Koog-Zaandijk, met daarop aansluitend een zebrapad over de Provincialeweg.

Vertrouwende, dat U de belangen van de inwoners van Rooswijk, uitmakend ongeveer 10% van uw bevolking, zult willen behartigen, tekenen wij met de meeste hoogachting,

Het Comité

De Typhoon van zaterdag 9 december 1961