Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Tunnel naar sportvelden in Koog aan de Zaan

Bij het te vernieuwen station Koog-Zaandijk, dat onder meer een plaatskaartenkantoor op het perron krijgt, komen drie rijwielstallingen: ongeveer op de huidige plaats aan het rijwielpad langs de Provincialeweg, op de plaats waar nu nog de Stationsstraat uitkomt op de Provincialeweg en op de plaats van de goederenloods aan de Rooswijkkant van het station (voor Westzaners en Rooswijkers). De capaciteit van de drie stallingen is even groot als de huidige.

Tussen Museumlaan en Stationsstraat is een nieuwe weg over de gedempte sloot aangelegd, op de achtergrond de laatste verbouwing van de voormalige Christelijke school. Foto familie Groot-Gruijs.

Dit is een van de veranderingen in het kader van het plan”Reconstructie stationsplein Koog-Zaandijk”. In het plan zijn ook wijzigingen bij de Guisweg-kruising opgenomen.

In het gemeentehuis van Zaandijk zijn vanavond van 8 uur af deskundigen van Koog, Zaandijk, Ontwikkelingsschap, Provinciale Waterstaat en Nederlandse Spoorwegen aanwezig om te vertellen over wijzigingen en vragen te beantwoorden. De bijeenkomst, onder leiding van burgemeester R. van Zinderen Bakker te Koog, is voor iedereen toegankelijk.

De Typhoon heeft al eerder tal van wijzigingen die op korte termijn of op een later tijdstip worden uitgevoerd, gemeld. Nieuw is dat zo spoedig mogelijk zal worden begonnen met de aanleg van de tunnel in het verlengde van de voetgangerstunnel in het station naar de weg tussen de parkeerplaatsen bij de Wezelstraat en de sportvelden van Koog. Dit werk wordt snel uitgevoerd ten gerieve van treinreizigers uit Rooswijk en Westzaan.

Langs de Wezelstraat komt een rijwielpad. Later wordt de tunnel doorgetrokken tot in de Stationsstraat, die dan niet meer op de Provincialeweg zal aansluiten. Men kan dan van oud-Koog via de tunnel naar Rooswijk en het toekomstige nieuwe Koog.

Er komen drie ingangen aan de oosten westkant van het station en op de plaats waar nu de trap in het station naar beneden gaat. In de toekomst zal het bestaande gedeelte van het station aan het Stationsplein vervallen, zodat wielrijders en voetgangers gemakkelijk bij de trappen kunnen komen.

De tunnel (met rijwielgoten) gaat overigens na het passeren van de laatste trein tot aan de eerste trein dicht met hekken. Een ander gevolg van de aanleg van de tunnel is dat het smalle voetpad van het station naar de overweg bij de Guisweg en van de overweg naar de Wezelstraat zal vervallen.

Wijzigingen
In het kort de overige wijzigingen:

  1. Door het verdwijnen van het bestaande plaatskaartenkantoor van NS kan de Provincialeweg Zaandam-Castricum worden verbreed.
  2. De Museumlaan zal bij de Provincialeweg ‘alleen nog toegankelijk zijn voor verkeer naar en van de kant Zaandijk.
  3. De Pellekaanstraat zal niet meer aansluiten op de Museumlaan en de Provincialeweg.
  4. Tussen Museumlaan en Stationsstraat komt een nieuwe weg over de gedempte sloot achter de woningen aan de Museumlaan. Een kredietaanvrage voor uitvoering van dit werk werd onlangs door de gemeenteraad van Koog goedgekeurd.
  5. De Parallelweg vervalt tussen Museumlaan en Stationsstraat.
  6. Op de plaats van het plantsoentje op de hoek Stationsstraat, een gedeelte van de Parallelweg, de voormalige woning van fotograaf Kat en een braakliggend terrein-‘komen 12 parkeerplaatsen voor kortparkeerders.
  7. Automobilisten kunnen aan de westkant van het station gebruik maken van de honderden parkeerplaatsen aan de Wezelstraat. Daar komt ook een voorrijpleintje bij het begin van de tunnel.
  8. Het aantal sporen zal worden verminderd, omdat de goederenloodsen van NS verdwijnen.

Door een ingrijpende verbouwing kan het witte kantoorgebouw van Grafische Industrie Bakker verdwijnen. Met het werk is al begonnen.

Bron: De Typhoon van 24 oktober 1971