Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Willem Barentsz-Thialf heeft nu ook een archief

IJsclub Willem Barentsz-Thialf heeft thans een archief, rijk aan documenten en foto’s ook uit de eerste tijd van haar bestaan. Hiervoor heeft de heer G. Sap gezorgd. Op plaatsen, waar niemand ze verwachtte, bleken nog stukken over de W.B.T.-historie aanwezig te zijn. Zelfs epistels uit de beginjaren van Thialf, welke vereniging in 1876 werd opgericht. Bij zijn speuren heeft de heer Sap veel steun gehad van de heren G. J. Honig en C. Brouwer.

W.B.T.-voorzitter C. Brussel neemt op 25 oktober 1952 het archief (in archiefkast) van de heer Gerard Sap in ontvangst.

Hij deed tevens een beroep op de hierbij aanwezigen en op ieder, die nog historisch materiaal betreffende W.B.T. bezit, het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

De heer Brussel deelde eveneens mede, dat de heer J. Goedhart zal worden voorgedragen voor het erelidmaatschap van Willem Barendsz-Thialf. Om gezondheidsredenen moet de heer Goedhart bedanken als bestuurslid.

Spreker verzekerde, dat het bestuur diligent blijft t.a.v. het zoeken naar een nieuwe ijsbaan. Voor komend seizoen zal W.B.T. bij het districtsbestuur een kampioenswedstrijd voor mannen of jongens aanvragen.