Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Willem Barentsz-Thialf opende baan in Rooswijck

Zaterdag 25 september 1948 kregen de leden een brief van het bestuur waarin de verhuizing naar Rooswijk werd besproken. De brief bevatte de volgende inhoud:

AAN ONZE LEDEN!

Het is tot nu niet de gewoonte geweest van het bestuur van Willem Barentsz-Thialf zich per circulaire tot zijn leden te wenden. Het was ook niet nodig: allen kenden onze prachtig gelegen en uitstekend geoutilleerde baan en wie het niet wist, hoorde wel de muziek of zag ’s avonds de lichten branden en vond zo zijn weg.

Echter: ons adres is veranderd. Waar we vorige jaren nog zwierden, liggen thans reeds straten en binnen afzienbare tijd zullen er huizen staan. De bekende bestuurstent heeft nu zijn standplaats gevonden op een weiland achter Rooswijck en werd daar Zaterdag 25 September 1948 geopend, waarbij de Buurtvereniging Rooswijck bloemen aanbood.

En als straks Vorst Winter weer zijn intrede heeft gedaan, hopen we U in ons nieuwe “home “welkom te mogen heten en zullen muziek en verlichting U weer de weg wijzen.

Grote plannen liggen klaar en wachten slechts op betrouwbaar ijs om verwezenlijkt te worden. Aangevraagd werden het landskampioenschap Schoonrijden voor Paren en Hardrijden op de 160 m. baan. Ook de wedstrijden voor kinderen en het gecostumeerd schaatsrijden worden niet vergeten. Bovendien hopen we het ijstoerisme te bevorderen.

Voor zwierders en hardrijders hopen we aparte banen te hebben en “” de heren D. J. van der Woude Jr., Nederlands kampioen schoonrijden en S. van Hoorn, onze bekende Zaanse hardrijder, hebben zich beschikbaar gesteld als instructeurs op te treden.

Maar bovenal: “we zullen de gezellige Willem Barentsz-Thialf-sfeer meebrengen naar ons nieuwe tehuis”. En velen van U hopen we weer gezellige uren te bezorgen.

Met rijdersgroet,

UW BESTUUR