Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Brand

In “Sedaik “brak wel vaker brand uit. Ik kan me twee branden in de Kerkstraat herinneren. De ene was op de bovenverdieping in het woonhuis, links naast het badhuis.

De andere had plaats in het woonhuis dat tegenover het badhuis stond. In de Kerkstraat was een vernisinrichting gevestigd, Tempo. De inrichting liep van achterin de Kerkstraat door tot aan de Lagedijk. Het woonhuis tegenover het badhuis was waarschijnlijk een onderdeel van de vernisinrichting. Hier woonde een familie van Essen.

Zij hadden een dochter en een zoontje, iets jonger dan ik. In het pand was een grote vide aanwezig met een houten trap en ballustrade aan de zijde van de Kerkstraat. In de vide werd de Renault van Klaas Woudt gestald.

De gevaren van een brand in dit pand moeten bij de vrijwillige brandweer van Zaandijk bekend zijn geweest. De blusgasten verscholen zich achter een houten, gekiepte, handkar.

In het pand waren gasflessen aanwezig. Voordat het sein “Brand meester” kon worden gegeven moest een brandweerman het pand betreden en de situatie inschatten. De brandweerman in kwestie klom op een ladder naar een raam op de eerste verdieping, tegenover het badhuis waar de ballustrade achter lag.

Op het moment dat hij het raam had bereikt en vanaf de buitenzijde met een breekijzer had geopend, werd het fluitende geluid van een oververhitte, sissende gasfles hoorbaar. Ik heb nog nooit iemand zo snel van een ladder zien afdalen. Met handen en voeten aan de buitenzijde van de ladder geplaatst, gleed de brandweerman inéén seconde naar beneden van de 3 meter hoge ladder en zocht dekking.

Het liep met een sisser en flash over af.