Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Geschiedenis van de Stichting Koogerpark

Op 27 mei 1992 werd de stichting Koogerpark opgericht door een aantal buurtbewoners, uit onvrede over de slechte staat van onderhoud. Het bestuur bestond bij oprichting uit: Linda v.d. Berg, secretaris, Joost Steemers, penningmeester en Anneke Steemers-Spit, voorzitter.

In 1995 verliet Linda de stichting, zij werd opgevolgd door Wilfred Zwart, algemeen lid. In 1997 trad Ineke van Schie toe tot de stichting, als secretaris. In oktober 2003 trad Koen Wijngaard toe als programmeur, in april 2004 verving Mark van Westervoort Joost Steemers als penningmeester. Tevens was hij de ontwerper van de site en het drukwerk van de stichting. Ineke van Schie trad terug als secretaresse in april 2004.

Renovatie 1999
In 1999 werd het park grootscheeps gerenoveerd door gemeente Zaanstad. Er werd een vijver aangelegd, een nieuwe beplanting, een nieuw drainage systeem, een nieuwe speeltuin, een nieuwe verharding op de paden, en een gedeeltelijk ophoging van het park. Dit was het uiteindelijke resultaat van jarenlang druk uit oefenen op gemeente Zaanstad.
Ter gelegenheid van de heropening werd er een feestelijk programma georganiseerd door de stichting. Tal van verenigingen en muzikale groepen gaven acte de presence.

Uitbreiding van het park
In 2000 werd de naastgelegen gemeentewerf aan het park toegevoegd, na 7 jaar van aandringen. Mede dankzij de inzet van wethouder R. Berkhout is dit tot stand gekomen. Dit stukje park heeft als bestemming hondenuitrenplaats gekregen. Ter gelegenheid hiervan werd door wethouder R. Berkhout een Betula Nigra (zwarte berk) geplant naast de vijver, tijdens de 1e editie van het door de stichting georganiseerde Koogerpretpark

Rolschaatsbaantje
In 2001 is er een bergbezinkbassin aangelegd naast de hondenuitrenplaats. Dit bergbezinkbassin is een grote verbetering de waterkwaliteit van de Sluissloot. Hier bovenop is een geasfalteerd rolschaatsbaantje aangelegd.

Jubileum 75 jaar Koogerpark
Op 2 september 2001 vierde de stichting het 75- jarig jubileumfeest. Ter ere van dit feit heeft de stichting 4 bloembakken geplaatst bij de toegangspaden tot het terras. De opening werd verricht door wethouder R. Berkhout, tijdens het Koogerpretpark.

Fontein
In 2001 werd de fontein in werking gesteld, geschonken door E.D.G. Direct ter ere van hun nieuw betrokken vestiging aan de Museumlaan. Hij werd in gebruik genomen tijdens het Koogerpretpark.

Aanplant
In 2003 heeft de stichting 3 treurwilgen, een vleugelnootboom en een wintereik aan laten planten. In april 2004 schenkt het wijkoverleg oud Koog een prunus.

Culturele activiteiten Stichting Koogerpark
In 1993 werd de eerste donateursavond georganiseerd, deze gebeurtenis werd elk jaar herhaald tot 1999. In principe bedoeld voor de donateurs maar later ook zeker voor de wijkbewoners.

Heropeningsfeest
Ter ere van de renovatie in 1999 werd er een groots feest georganiseerd. De betrokken vrijwilligers waren zo enthousiast dat zij besloten om het volgend jaar wederom een feest te organiseren.

Koogerpretpark
In 2000 ontstond zo het Koogerpretpark, een feest waarop er een open podium, muzikale optredens en een kramenmarkt (30 stuks) voor kunst- en creativiteit was. Ondanks het slechte weer trok men zo’n 500 bezoekers. De organisatie was d.m.v. vele vrijwilligers; Ton Trossel, Jeroen Breeuwer, Claudia Bolhaar, Astrid van der Linden en Andries Slagter vormden samen met Anneke Steemers de eerste activiteitencommissie.

Terrasmiddagen
In 2002 werden er voor het eerst 10 terrasmiddagen georganiseerd, in 2003 waren het er 6, in 2004 werden het er 5.