Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Geschiedenis van station Koog-Bloemwij(c)k

De Zaanlijn werd met ingang van 15 mei 1931 geelektrificeerd. Doordat in de nabij gelegen Bloemenbuurt (ontstaan tussen 1927 tot 1940) steeds meer huizen werden opgeleverd ontstond de behoefte aan een nieuwe halte tussen Zaandam en Koog-Zaandijk. Deze nieuwe halte werd aangelegd aan het einde van de Leliestraat.

Geen stationschef
Koog-Bloemwijck werd dus een halte, geen officieel station, want er werd geen stationschef aangesteld. Halte Koog-Bloemwijck ressorteerde onder station Koog-Zaandijk. De “c “in Bloemwijck verdween in 1934. Het eerste haltegebouw van Koog-Bloemwijck werd geopend op 15 mei 1931. Tijdens de Hongerwinter (1944-1945) verdween het gebouw in de kachel.

Reactie van Frans de Waal
Voorzover ik mij nog herinner, liep er vóór WO2 en de jaren daarna wel een soort stationschef rond, namelijk de heer Dressel, die met zijn gezin in de Krokusstraat woonde, ter hoogte van de Anemoonstraat. Door de koude gedwongen heb ik met mijn vriendjes ook meegedaan aan de sloop tijdens de oorlog van het gebouwtje. Ik weet ook nog dat na de sloop wij allemaal treinkaartjes naar de meest afgelegen stations uit de automaat hebben gehaald.

Het tweede haltegebouw, voorzien van het gemeentewapen, werd in gebruik gesteld op 4 mei 1947. Deze halte was van hout.
Op 16 juli 1959 werd het derde, stenen gebouw, geopend. Het was een standaard haltegebouw voorzien van een betonskelet, stalen ramen en gele strengpers stenen. Het was ontworpen door de architect W. Kloos.
Vanwege de krappe ruimte tussen de spoorbaan en de straat kreeg het geen overstekend dak.
In het nieuwe haltegebouw was één loket, maar er was rekening gehouden met een mogelijkheid tot uitbreiding. In het gebouw was een kleine wachtruimte voor de reizigers. Het werd gesloopt in 1986.
Het huidige stationsgebouw dateert van 1986. Het werd ontworpen door de architect C. Douma. De twee half ronde gebouwen waren wachtruimtes. De wachtruimte gelegen aan de kant van de wijk Westerkoog was voorzien van een aantal loketten. Door bezuinigingen bij de N.S. werden de lokettisten op 11 maart 2005 vervangen door kaartjesautomaten.

Voetgangerstunnel gerealiseerd
Tot 1980 was het behelpen voor de voetgangers en fietsers met het oversteken van de provinciale weg en de spoorrails. De beveiliging bestond uit een stel slagbomen. In 1980 was uiteindelijk de voetgangerstunnel, gelegen tussen het einde van de Leliestraat en het begin van De Locomotief (Westerkoog) gereed. De nieuwbouwwijk Westerkoog was toen inmiddels bijna voltooid. Ook werd toen de kiosk gebouwd aan de kant van de Locomotief.

Fietsenstalling
In 1986 werden fietsenstallingen gebouwd. In februari 2001 startte men met de sloop van de oude fietsenstallingen en het bouwen van nieuwe overkapte stallingen.

Bom ontmanteld
Nieuwe asfaltering en werkzaamheden aan de Provincialeweg noopten gemeente Zaanstad 3 april 2002 een nader onderzoek op te starten. In september 1940 ontploften 3 van de 4 boven de Koog afgeworpen bommen van een Engelse bommenwerper. Eerder onderzoek had uitgewezen dat de 4e bom zeer waarschijnlijk ter hoogte van de Orgelbouwer Flentrop in de Provincialeweg zou liggen. Vanaf 8 april werden met behulp van een grote boormachine 18 meter lange buizen in de grond gebracht. In deze buizen werd meetapparatuur aangebracht die het aardmagnetisch veld kon meten. Op 23 juni 2002 was voor het verwijderen van de bom een volledige stillegging van het treinverkeer en een ontruiming van de naburige panden georganiseerd.

Perrons opgehoogd
In het najaar van 2005 werden de beide perrons herbestraat en iets opgehoogd. In de nazomer van 2007 werd de loketwand gesloopt. Kort daarna werd de loketruimte verhuurd aan Paul’s Eethuis. In oktober 2010 zijn er infoschermen (foto) opgehangen.

Naamsverandering
Tot 2016 heette het station “Koog Bloemwijk”. In 2010 verzocht de gemeente Zaanstad de NS om deze naam en die van station “Koog-Zaandijk” (tegenwoordig Zaandijk Zaanse Schans) te veranderen. Deze namen zouden verwarrend zijn voor toeristen en reizigers die niet bekend zijn met de regio. Toeristen die de Zaanse Schans willen bezoeken zouden zich makkelijk in de twee stations kunnen vergissen. Dit verzoek werd destijds afgewezen. In 2014 deed de gemeente opnieuw een verzoek. Uiteindelijk stemde de NS in juli 2016 in, en voert sinds de 2017-dienstregeling de nieuwe namen.