Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Verkade

Na de lagere school in de Tuinstraat (met bijlessen Nederlands van Tiesinga en Frans van Been) mocht ik naar het Zaanlands Lyceum vertrekken, dat gebeurde in september 1965.

Een ervaring die me is bijgebleven is de lucht van speculaas op de buitenvelden tijdens de sportlessen van Piet de Back op de zaterdagochtend. Heerlijk die lucht van vers gebakken speculaas als de ochtendmist van de herfst over de velden hing. We kregen les in vele takken van sport en de resultaten werden in een dun, groen boekje bijgehouden. Ik ben beoordeeld op onderdelen als hockey, zaalhockey, speerwerpen, discuswerpen, kogelstoten, hordenlopen, etc.

Luchtfoto van de Westzaanse Digitale Bank van de openbare school aan de Tuinstraat waar Fred Kroon zes jaar onderwijs genoot.

Mijn vader besloot een ander baan te nemen. Wij verhuisden van Zaandijk naar Dieren. Daar heb ik mijn HBS-b gehaald op het Rhedens Lyceum in 1971. In 1972 verhuisden wij van Dieren naar Hengelo-O-.

Tijdens mijn militaire diensttijd (1975 -1976) was sport een onderdeel van het verplichte tijdverdrijf. Ik was de enige malloot die zich zonder blikken of blozen wist te kwalificeren voor alle onderdelen die mij op het Zaanlands door Piet de Back waren aangeleerd. De kapitein die deze lessen verzorgde stond verbaasd over mijn reeds aanwezige kennis over alle sporttechnieken. ik heb hem mijn dunne, groene boekje van Piet de Back getoond. Hij stond wederom verbaasd te kijken. hij had het nog nooit eerder meegemaakt dat er nauwkeurig werd bijgehouden wat een leerling op een bepaald sportonderdeel presteerde.

Jaren later, ik woonde intussen nog steeds in Hengelo-O-, studeerde mijn zusje op de opleiding voor fysiotherapeute in Enschede. Zij vertelde mij een verhaal over haar gymleraar de Back. Ik kon het natuurlijk niet nalaten haar te vragen of dat dezelfde Piet de Back van het Zaanlands was. Enige tijd later kreeg ik het antwoord: hij was de zoon van Piet de Back van het Zaanlands Lyceum.

Op dat moment kwamen de beelden uit mijn geheugen naar voren, het Zaanlands Lyceum, sport op zaterdagochtend, herfst, mist, de geur van speculaas van de Verkadefabrieken………………. Heerlijk!!! Het dunne groene boekje heb ik nog steeds op zolder liggen.