Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Wasfabriek Jonk door brand verwoest

Een felle fabrieksbrand heeft in de nacht van zaterdag 16 april 1960 het fabriekscomplex van de N.V. Wasfabriek Jonk aan de Provincialeweg te Koog aan de Zaan volkomen in de as gelegd. Slechts het laboratorium en het kantoor konden behouden worden. De schade, welke door de verzekering wordt gedekt, zal naar schatting een miljoen gulden bedragen.

De voormalige wasfabriek Jonk heet nu Witco.

Rond middernacht ontdekte personeel van het nabijgelegen station Koog-Zaandijk vuurverschijnselen in het kapitale fabriekscomplex. Zowel de Koger als de Zaandijker brandweer rukten met groot materiaal uit, terwijl verder assistentie werd ingeroepen van de brandweer van Zaandam.

Met zeven spuiten en een drijvende spuit werd het vuur bestreden. In eerste Instantie bepaalde men de aandacht op een grote vrijstaande tank, waarin olie lag opgeslagen. Het gelukte deze tank voor het vuur te vrijwaren.

Olietank
Het fabriekspand was spoedig evenwel een laaiende vuurzee. De opgeslagen hoeveelheden was en olie vormden ’n gretig voedsel voor het vuur en tientallen meters hoog laaiden de vlammen op. Een geluk was, dat de fabriek volkomen vrij in het Westzijderveld staat, zodat geen gevaar aanwezig was voor belendende gebouwen. Nadat het dak en de bovenste van de drie verdiepingen waren ingestort kregen de vlammen vrij spel.

De brand leverde voor de vele honderden toeschouwers een fantastisch schouwspel op. Het kordate optreden van de brandweerlieden had tot resultaat dat het noordelijk gelegen laboratorium en het kantoor behouden bleven.