Historische Vereniging Koog-Zaandijk

100 jaar Cacao De Zaan/ADM Cocoa (18)

In Koog en Wormer zijn in april 2007 AED’s geïnstalleerd: apparaten die van levensbelang kunnen zijn bij een hartstilstand. Begin 2011 wordt het aantal uitgebreid. Er zijn er nu vier in Koog en drie in Wormer. Op de locatie Koog wordt in 2007 een nieuw opleidingstraject gestart, de BBL (beroepsbegeleidende leerweg); in Wormer wordt gestart met het EVC-project (Erkenning Verworven Competenties).

Luchtfoto 2011

Veel mensen functioneren uitstekend, terwijl ze niet de vereiste diploma’s hebben. Via het EVC-project kunnen zij toch hun ‘papieren’ halen. Het project is opgezet door Theo Scheerman; examens worden afgenomen via LSBL. Met ingang van 2007 wordt het Sinterklaasfeest buiten het ADM-terrein gevierd. De Lindenboom is de nieuwe feestlocatie. Op 1 november 2007 volgt Scott Walker Joe Kenny op als managing director.

Op 12 april 2008 organiseert ADM voor het eerst een ‘family day’, in Duinrell. 422 personen (115 ADM’ers en hun families) nemen eraan deel. Het Employee Assistance Program (EAP) wordt gelanceerd op 1 oktober 2008. Dit programma biedt hulp aan medewerkers en hun familie bij allerlei problemen. Er is dag en nacht een telefoonnummer bereikbaar. Op 17 september 2008 wordt een nieuwe bedrijfsfilm over ADM Cocoa gepresenteerd, waarin ‘echte’ collega’s acteren.

Recessie
Intussen is in Kumasi in Ghana de bouw gestart van een nieuwe fabriek. De nieuwbouw wordt begeleid door een team uit Nederland, dat bestaat uit Henk Dekker, Marijke Staphorsius, Larry Bakhuys, Hans Bleijendaal, Jeroen Kamp, Piet Remmers, Peter Speijer, Martijn van der Tuin en projectmanager Mare Nijssen. De fabriek is grotendeels door het engineering team in Koog ontworpen, heeft een capaciteit van zo’n 25.000 ton massa, en gaat in juni 2009 van start. Sommige producten zullen voortaan in Ivoorkust en Ghana worden geproduceerd, omdat de kosten er lager zijn, zowel van bepaalde bonensoorten als van arbeid. Op 1 november 2008 wordt Chris Beetge general manager van ADM Cocoa B.V. De functie is veranderd door organisatorische aanpassingen. Samen met het managementteam (Marjan Beijer-de Looze, Hen Smit, Titia Vrielink, Eric Nederhand, Sven Lubbers/Stuart Pullan, Kees Jan Lust en Nessa Mitchell) is Beetge verantwoordelijk voor de plants in Koog en Wormer. Bij zijn aantreden is de wereld in de greep van een financiële crisis, die leidt tot een economische recessie. Begin 2009 wordt tijdelijk een productielijn stilgezet. Hierdoor en dankzij goede afspraken over de kostenbeheersing, kunnen de gevolgen van de crisis grotendeels worden opgevangen, zodat ingrijpende maatregelen kunnen uitblijven.

Op 1 juli 2009 zijn de commerciële afdelingen van ADM Cocoa en ADM Europe en een gedeelte van de financiële rapportageafdeling verhuisd van Koog naar Rolle, Zwitserland, waar voortaan het Europese hoofdkantoor van alle ADM-onderdelen is gevestigd. Ook enkele HR- medewerkers en de afdeling Marketing werken voortaan in Rolle. In totaal zijn er 34 mensen verhuisd, zowel van ADM Cocoa als van ADM Europe. Hun werk is niet zozeer veranderd, maar wel hun woon- en werkomgeving. Een ingrijpende verandering in hun persoonlijke omstandigheden.

ADM Cocoa wordt in 2008 een van de hoofdsponsors van het Verkade Paviljoen in het Zaans Museum. Het Bezoekerscentrum helpt met de inrichting van een stand over ADM Cocoa/Cacao De Zaan. Cacao De Zaan krijgt in 2009 twee pagina’s in de Capitool reisgids over de Zaanstreek.

Kennis en ervaring benutten
In 2010 wordt het competentiegericht opleiden (CGO) verplicht gesteld door het ministerie van Onderwijs. Dat betekent dat theorie en praktijk meer op elkaar zijn afgestemd. Hierbij is een belangrijke begeleidende rol weggelegd voor de nieuwe opleidingscoördinatoren Martien Manshande (Wormer) en Nol van der Linden (Koog), de praktijkbegeleiders (polyvalenten) en het streven is dat alle operators zijn opgeleid op minimaal niveau 3/operator B. Eind 2010 is op de locatie Wormer een proef van start gegaan met een nieuwe vorm van samenwerken. Binnen de afdeling Processing zijn verbeterteams gevormd, bestaande uit medewerkers van verschillende disciplines. Zij nemen een deel van het productieproces onder de loep en doen voorstellen voor verbeteringen. Zo wordt gebruik gemaakt van de creativiteit en kennis van de medewerkers en het levert de organisatie concrete en toepasbare resultaten op voor knelpunten en problemen. Dit moet leiden tot een nieuw soort bedrijfsvoering.

Foto: Zaans Erfgoed

Op 19 januari 2011 is er – na een explosie in de nadroger – opnieuw brand in Wormer, maar nu in de fabriek. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongevallen. Enkele dagen na de brand kan er alweer een lijn draaien. De 60 meter hoge schoorsteen, die even dreigt in te storten, moet met 15 meter worden ingekort. Daardoor kan de fabriek enige tijd niet op volle kracht draaien. Eind maart is alles weer, vol in bedrijf. Op 19 april 2011 is er opnieuw alarm, maar de beginnende brand is snel onder controle.

In dezelfde periode is in Wormer de nieuwe boterverlading in gebruik genomen. Het oude verlaadpunt voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. De nieuwe boterverlading heeft een overkapping, een beweegbaar bordes en een pneumatische vulinstallatie. Half april verhuizen zo’n 55 medewerkers van de IT- afdelingen Business Applications en Plant Applications naar de derde verdieping van het oude kantoorgebouw in Wormer. Daarvoor is deze etage volledig vernieuwd en ook de parkeergelegenheid, de kantine en lift- en trappenhuis zijn gerenoveerd.

100 jaar Cacao De Zaan/ADM Cocoa
ADM Cocoa viert het 100-jarig jubileum op 19 mei 2011 met een excursie en diner voor klanten en op 18 juni 2011 met een groot feest voor alle medewerkers. Onder leiding van general manager Chris Beetge (vanaf 1 november 2011 Frank Jong) en een managementteam bestaande uit Marjan Beijer-de Looze, Hen Smit, Ron Heistek, Eric Nederhand, Sven Lubbers, Joep Moonen, Kees Jan Lust en Hans Bleeker wordt het boekjaar 2010/2011 afgesloten met een positief financieel resultaat. Op de locaties Koog, Wormer en Zaandam werken in totaal 510 mensen: 385 bij ADM Cocoa en 125 bij ADM Europe.

De doelstellingen van Van Bergen uit 1986 zijn soms deels, maar voor een groot deel ruimschoots gerealiseerd. Om met zijn woorden te spreken: De toekomst ligt als een uitdaging voor ons. Het succes in het verleden is geen garantie voor de toekomst, maar wel een gezonde basis om vol vertrouwen in onze eigen mogelijkheden ‘op te stomen’ naar het 125-jarig bestaan in 2036.

De auteur van het boek Thijs de Gooijer

Cacao langs de Zaan
Bij het 100-jarig bestaan van Cacao de Zaan werd een boek uitgegeven. De toenmalige General manager Chris Beetge vroeg aan zijn werknemer Thijs de Gooijer een boek te schrijven over Cacao de Zaan. Het boek geeft een overzicht van de verdwenen en nog bestaande cacao-industrie in de Zaanstreek. Het personeel kreeg een gratis exemplaar. In het boek komt Cacao de Zaan ter sprake maar ook alle andere Zaanse cacao bedrijven. Daarin zijn de mooie dorpen Zaandijk en Koog aan de Zaan ruim vertegenwoordigt. Het onderwerp werd veranderd en besloeg “alle” cacao langs de Zaan. Ook de aanverwante zaken zoals het proces, de Koger Losse ploeg enz. worden vermeld.