Historische Vereniging Koog-Zaandijk

De internationale cacaowereld (14)

Op 30 juni 2000 gaan Twincon International B.V. en J.G. van Bruinessen B.V. juridisch gezien op in ADM Cocoa B.V. Vanaf 1 september kunnen medewerkers een fiets aanschaffen voor maximaal ƒ 1.650 en daarvoor betalen met vakantiedagen of door het bedrag in dertien termijnen af te laten schrijven van het brutosalaris.

Half december 2000 begint Mark Thomas in Wormer als hoofd Productie; hij is voortaan samen met hoofd Techniek Harry van Engelen verantwoordelijk voor deze locatie. Marjan de Looze wordt hoofd P&O voor Koog en Wormer en ADM Europoort en Mayka van Acht is nu verantwoordelijk voor de afdelingen P&O van alle Europese ADM- bedrijven. Er wordt een traineebeleid geïntroduceerd voor de managementposities. Aan het eind van 2000 is ADM Cocoa uit de rode cijfers en wordt er weer een bescheiden winst gemaakt. In 2001 worden een toegangscontrole- en een nieuw tijd- registratiesysteem ingevoerd en in april een nieuw logo voor ADM Cocoa

Een moderne procesindustrie
In 2001 worden weer belangrijke stappen gezet in de transformatie van de fabrieken in Koog en Wormer tot moderne procesindustrie. De persen in Wormer en Koog, de trommels in de BMO en de turbine in Koog worden aangepakt. In Wormer is de Perserij omgebouwd en oude, storingsgevoelige apparatuur weggehaald. De besturing van lijn 21 is vervangen en lijn 20 functioneert steeds beter. Verder vinden er verbeteringen plaats om het schoonhouden te vereenvoudigen. In Koog is twee jaar lang hard gewerkt aan het massaproject. Met de ondertekening van het contract met Kraft Jacobs Suchard wordt een grote stap gezet in de productie van massa. Daarnaast worden belangrijke projecten in Wormer opgestart: als de Brekerij is vernieuwd en de PAF omgebouwd, is Wormer een van de modernste cacaofabrieken.

De internationale cacaowereld
De cacaodivisie als geheel is eind 1999 uit de rode cijfers; sommige vestigingen maken een kleine winst, andere staan nog in het rood. Er is wereldwijd in de cacaoindustrie sprake van overcapaciteit; de verwachting is dat dit de komende jaren niet verandert. Verlaging van de kosten blijft noodzakelijk. Door de overname van de cacao- activiteiten van Sifca in Ivoorkust wordt een aanzienlijk verbetering van de kwaliteit van de cacaobonen verwacht. ADM is in Ivoorkust nu actief via: ADM Cocoa Sifca (en Unicao), verantwoordelijk voor de bonenaanvoer en vooral de kwaliteit van de bonen en Unicao, dit bedrijf maalt de bonen en maakt cacaoboter, -massa en -koeken.

Duurzaamheid
In 2001 hebben ADM en andere cacao- en chocolade- bedrijven een protocol gesloten met vakorganisaties en niet-overheidsorganisaties, gesteund door vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Ivoorkust. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het aanpakken van kinderarbeid en gedwongen arbeid in de cacao in West-Afrika. Het beleid van ADM is erop gericht steeds meer via coöperaties in te kopen. Ze leveren een betere kwaliteit cacao en zijn beter te controleren. De tussenhandel wordt bovendien uitgeschakeld, zodat de cacaoboeren een betere prijs kunnen krijgen. In 2000-2001 is acht procent van de inkopen afkomstig van coöperaties. In 2006 is dat gestegen tot 43 procent, In Ivoorkust is echter slechts twintig procent van de cacaoboeren aangesloten bij coöperaties. In 2005 is ADM begonnen met het SERAP programma (Socially and Environmentally Responsible Agricultural Practices). Dit heeft als doel de kwaliteit van de grondstoffen te verhogen door de cacaoboeren op te leiden en hun leefomstandigheden te verbeteren door opleidingen en gezondheidsvoorzieningen.

Tussen 2005 en 2010 is het aantal deelnemers gegroeid van zes coöperaties met bijna 6.000 boeren (4.000 ton cacaobonen) naar 49 coöperaties met meer dan 18.000 boeren (14.000 ton). De deelnemers aan SERAP produceren betere cacaobonen met een lager afvalpercentage. Ook verstrekt ADM gezond eten via de scholen. Het bevordert de gezondheid van de kinderen en stimuleert bovendien het schoolbezoek. In 2007 wordt dit programma uitgebreid tot meer dan 250 scholen (80.000 kinderen).

Bron: De Zaanklok – Personeelsblad van Cacao de Zaan/ADM 1951-2011