Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Opening bezoekerscentrum Cacao de Zaan (15)

De locaties Koog en Wormer zijn begin jaren 00 nog niet in rustig vaarwater. Er verandert voortdurend veel, in alle opzichten. ADM wil voor elke locatie een plantmanager benoemen. De ondernemingsraad heeft hier ernstige bezwaren tegen en stapt in 2002 zelfs naar de rechter. Arie van Leeuwen, plantmanager Koog/Wormer, is normaal gesproken als bestuurder de gesprekspartner voor de OR, maar is nu zelf partij. Daarom neemt Jeff Pfalzgraf de rol van bestuurder tijdelijk over. Op 4 maart 2002 komt Miriam Kuhle in dienst; na de uitspraak van de rechter wordt zij plantmanager in Wormer. Half maart 2002 treedt Bob Hobson aan bij ADM Cocoa B.V. als opvolger van Wim Groenenboom en per 1 augustus volgt Joey Nefzger Jeff Pfalzgraf op als vice-president Operations.

Koog wordt, behalve hoofdkantoor voor de cacaodivisie, per 1 oktober 2002 ook een van de Europese hoofdkantoren voor de andere ADM-divisies. De begane grond in Koog wordt er grondig voor verbouwd. Ongeveer 30 medewerkers van ADM Europe en ADM Specialty Ingredients (vooral commerciële functies) komen vanuit Erith en Mainz naar Koog.

Onrustig zijn ook de rokers door het rookverbod dat in 2002 wordt ingevoerd. Er mag alleen nog worden gerookt in speciaal daarvoor aangewezen ruimtes. Mensen die van het roken afwillen, krijgen een cursus aangeboden. (Per 1 januari 2004 wordt wettelijk het recht op een rookvrije werkplek ingevoerd.) In Wormer wordt in 2002 een recordomzet gedraaid; er is een grote vraag in de markt.

De opleiding van operators verandert ook. Tot 2002 zijn ze opgeleid via de VAPRO, dat wordt LSBL, omdat dit opleidingstraject aandacht besteedt aan de vereisten in de levensmiddelenindustrie. Bovendien wordt deze opleiding voor minstens 25 procent toegespitst op het bedrijf en wordt zij intern gegeven. ADM Cocoa was al erkend leerbedrijf voor MBO-techniek en is dit nu ook voor MBO’ers in de richtingen economisch-administratief, sociaal-juridisch en ICT. In september 2002 start een groep van een activiteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten in het Lab. Zij helpen nog steeds met het legen van de doosjes, bakjes, baaltjes en zakjes met onderzoeksmonsters.

Opening bezoekerscentrum in 2004

Bezoekerscentrum Historie Cacao De Zaan
Ooit zijn de heren Wijnberg en Kok begonnen met het verzamelen van materiaal van “Chocoladefabriek “de Zaan”. Siem Kroeze, na een lange loopbaan bij Cacao De Zaan portier geworden aan de Hoogstraat, heeft deze spullen geërfd en vanaf 1994 de collectie verder uitgebouwd. Bij zijn prepensionering in 2002 krijgt hij het pand op de hoek Hoogstraat-Stationsstraat ter beschikking voor zijn collectie. Hij begint er het Bezoekerscentrum Historie Cacao De Zaan, samen met onder andere zijn vrouw Coba, Mart Maarseveen, Piet Rönitz, Gerard Roozendaal en Fried Groot. Het wordt op 19 oktober 2004 officieel geopend door managing director Joe Kenny. Het doel is de historie van de cacaofabriek te laten zien en uitleg te geven over het cacaoproces. In de jaren erna ontwikkelt het Bezoekerscentrum steeds meer activiteiten voor de representatie van ADM Cocoa/Cacao De Zaan. Scholen en andere belangstellenden, zoals musea in de omgeving, maken gebruik van het materiaal en de kennis die er aanwezig is. Het wordt gebruikt als vergaderlocatie en er zijn regelmatig open dagen. Bij het vijfjarig bestaan krijgen Siem en Coba Kroeze en de andere vrijwilligers (Mart Maarseveen, Gerrit Rampen, Henk van Ommeren en Piet Rönitz) van de directie een weekend Keulen (chocolademuseum) aangeboden.

Voor de medewerkers in functiegroep M wordt ‘Performance Appraisal’ ingevoerd; een nieuw beoordelingssysteem, waar ook prestatiebeloning aan vast zit. Na de brand in het Distributiecentrum zijn de voorraden eindproduct opgeslagen op diverse locaties in Noord- Holland. Op 17 januari 2005 wordt tijdelijk een nieuw centraal eindproductenmagazijn in gebruik genomen in het westelijk havengebied van Amsterdam. Half april 2005 wordt de bouwvergunning voor een nieuw Distributiecentrum aangevraagd.

De resultaten blijven positief. De Nederlandse bedrijven vervullen zowel qua productie als in de commerciële activiteiten een voorbeeldfunctie voor de divisie en het hele concern. Eind 2005 is er voor het eerst de mogelijkheid te kiezen voor een kerstpakket of een donatie aan een goed doel, het Ronald McDonald Kinderfonds.

In Koog en Wormer wordt op 22 april 2006 open huis gehouden in verband met het 95-jarig (Koog) en 85-jarig (Wormer) bestaan. Er komen ruim 800 bezoekers. Een rondvaartboot vervoert de bezoekers tussen de locaties. Daarnaast krijgen alle medewerkers een cacaovrucht van chocolade. Op 1 mei 2006 krijgt ADM wereldwijd een nieuwe baas en voor het eerst is dat een vrouw; Patricia Woertz. Op 16 juni bezoekt ze de Nederlandse bedrijven.

In de Perserij in Wormer worden persen omgebouwd, waardoor het werk lichter en veiliger wordt. De bouw van het nieuwe Distributiecentrum start. Natuurlijk is er geleerd van de brand en is er extra aandacht voor de veiligheid. Op 1 juli 2007 wordt het nieuwe DC geopend. Het is nu 6 dagen per week in bedrijf: maandag-vrijdag van 6.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.

Bron: De Zaanklok – Personeelsblad van Cacao de Zaan/ADM 1951-2011