Historische Vereniging Koog-Zaandijk

H. Martelaren van Gorkum

Zondag 12 september 2021 werd de laatste eredienst gevierd in de H. Martelaren van Gorkumkerk aan de Boschjesstraat in Koog aan de Zaan. Het gebouw is in juli van dit jaar verkocht. Het plan is om in de voormalige kerk woonappartementen te bouwen.

De kerk in april 2019. In 2021 is de kerk verkocht.

Architectonisch en qua detaillering interessante interbellumkerk, met toren op de linker, en achthoekige doopkapel op de rechter hoek van de voorgevel. Kopergroene torenspits. Sfeervol interieur met breed middenschip, twee korte transepten, en verhoogde koorpartij. In de smalle zijbeuken, alsmede in de lichtbeuk, bevinden zich kleurrijke, sobere, symbolische glas-in-loodramen.

In 1931 werd door de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Aengenent, het besluit genomen een parochie in Koog aan de Zaan te stichten. In 1926 had pastoor Zurlohe van de Maria Magdalena parochie van ’t Kalf daarvoor al een stuk grond aangekocht.

Op dat stuk grond aan de huidige Boschjesstraat zouden niet alleen een kerk en pastorie moeten verrijzen, maar ook een R.K. lagere school. In die tijd van nog sterke verzuiling en in een socialistische Zaanstreek een provocerend plan. Bovendien was het crisistijd, een periode van werkloosheid en armoede.

Hij maakte me de deken van de geestelijkheid en mensen die zich verheugen. A. Hollenberg, 11 mei 1932

De aangestelde bouwpastoor, dhr. P.J. Simons, stond dan ook voor een gecompliceerde taak, zoals financiële perikelen, een onkerkelijke streek, weerstand tegen de bouw van de school etc.. Met initiatief, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en veel gebedel overwon hij deze moeilijkheden. Daardoor verrees er in 1932 aan een brede sloot naast de pastorie een kerkgebouw, dat op 21 november door Mgr. Aengenent plechtig werd ingewijd.

In 1933 volgde (de in het begin van de 21e eeuw gesloopte) Leonardusschool. De bij de kerk behorende pastorie werd in 2007 verkocht en doet nu dienst als particulier woonhuis.

Op zondag 25 augustus 1946 werd in de Kerk van de Hl. Martelaren van Gorkum in Koog aan de Zaan een nieuw orgel gewijd, gebouwd door de firma Pels & Zn.

  • 2019 – De kerk gaat eind maart in de verkoop.
  • 2019 – Verkocht onder voorbehoud
  • 2019 – Eind 2019 nog in gebruik
  • 2021 – Stagnatie in het verkoopproces, wegens taxatieproblemen. In juli 2021 is de kerk alsnog verkocht.
  • 2021 – Zondagmiddag 12 september 2021 laatste viering in deze kerk, en onttrekking aan de eredienst. Vermoedelijk t.z.t. inbouw appartementen. Sloop is niet aan de orde.

Gekerkt wordt er nu in het gebouw van BWZ, Pinkstraat 14, Koog aan de Zaan. Hier vieren zij elke zondag om 10.00 uur de eredienst.

Bron: Reliwiki