Historische Vereniging Koog-Zaandijk

De Knikkers

In het voormalige Zaandijker zwembad was er uit de vaste bezoekers in de morgenuren een club gevormd, die de genoeglijkheid nummer één en het zwemmen nummer twee stelde. Zij noemden zich DE KNIKKERS.

Na het zwemmen zaten ze in een hoek van het bad bijeen om van gedachten te wisselen, over het algemeen van luchtige zaken. Die hoek werd al ras de KNIKKERHOEK genoemd.

De Knikkers hadden ook een clublied.

Wij zijn hier in ons element
en als de „Knikkers” welbekend,
de maag’ren en de dikkers. 

Wij nemen ’s morgens onze wijk 
al naar ’t badhuis te Zaandijk,
voorwaar, wij zijn de „Knikkers”!

0 ja, wij dart’lenn steeds tesaam, 
dat stemt ons allen aangenaam, 
om zoo te spart’len in de Zaan, 
vrij en blij, voelen wij, ons tesaam!