Historische Vereniging Koog-Zaandijk

NIEUWS

De Koogerhem : eerste project van de onderzoekswerkgroep

De eind 2022 opgerichte onderzoekswerkgroep  richt zich op de huizen, pakhuizen, bedrijven, etc. die in het verleden op de Koogerhem te vinden waren.

Dit oude industriegebied, buitendijks gelegen naast de Koogersluis, is door de eeuwen heen veelvuldig van bestemming veranderd, maar is nog niet eerder in zijn totaliteit onderzocht en/of beschreven.

De Schipperslaan is het eerste pad dat onderzocht gaat worden. Daar waren o.a. een tuinderij, het Doopsgezinde weeshuis en de ‘dood’kistenfabriek van de Wit te vinden. De andere paden zullen t.z.t. volgen.

De leden van de werkgroep v.l.n.r.: Frank, Letty, Oscar, Erna en Henk. Niet op de foto maar wel lid: Anneke en Ria.