Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Graf fam. Lefferman-Lagrand

GRAFNUMMER:373

NAAM OVERLEDENE(N): Daniël Lefferman (1886 Zaandijk-1971 Koog), zijn vrouw Marijtje Lagrand (1889 Edam-1953 Koog) en hun dochter Liesbeth Lefferman (1918 Koog- 1948 Koog). Alhoewel Daniël niet op de steen is vermeld ligt hij wel bij zijn vrouw en dochter begraven. De reden voor het niet bijzetten van de naam was de sluiting van de Begraafplaats eind 1971.

NAMEN KINDEREN: Albert (1914 Koog-1982), Liesbeth (1918 Koog- 1948 Koog).

BEROEP(EN): Marijtje was werkzaam als dienstbode tot aan haar huwelijk. Daniël werkte bij de machinefabriek P.M. Duyvis als machine bankwerker. Het echtpaar woonde op de Ruyterstraat 40 (hoek Breestraat). Hun dochter Liesbeth raakte al in haar tienerjaren ernstig ziek en was afhankelijk van een rolstoel. Moeder Marijtje zorgde voor haar en haar broer Albert.

HOBBY: Daniël deed heel veel aan houtsnijwerk.

Marijtje Lagrand
Haar dochter Liesbeth Lefferman
Daniël Lefferman