Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Graf H.W. Flentrop en C.A. Dekker

GRAFNUMMER: 10

NAAM OVERLEDENEN:

Moeder Pietertje Smit (Zaandam 1831-Koog 1899) .

Vader Dirk Andries Flentrop (Wormer 1834-Koog 1887) herbegr. 18-01-1899.

Zoon Hendrik Wicher Flentrop (Koog 1866- Purmerend 1950) en schoondochter Christina Anna Dekker (Beemster 1867- Purmerend 1958). Beiden werden gecremeerd en gememoreerd op graf van vader en moeder Flentrop-Smit.

NAMEN KINDEREN van zoon Hendrik:

Pietje Hendrika Anna (Koog 1899-1984 ), Dirk Andries ( Zaandam 1910-Santpoort 2003).

BEROEP(EN): Zoon Hendrik was, net als zijn vader huisschilder, maar ontwikkelde zich tot organist in de Koger- en Bullekerk en was de grondlegger van ‘Flentrop piano en orgelhandel’ te Koog in 1903. Op de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1937 verwierf hij de Grand Prix voor orgelbouw. Christina was tot haar huwelijk onderwijzeres.

NEVENFUNCTIES: Hendrik was oprichter van Zangvereniging “Daniël de Lange”, en voorzitter van de  Protestantse Orgelbouwers Bond Nederland. Behalve voor orgelbouw weet hij nog tijd te vinden voor de behartiging van de belangen van de Herv. Gemeente en toont dit door zijn werkzaam aandeel in de Gewijde Bijeenkomsten, die sedert 1922 regelmatig in de Bullekerk plaats vinden en waarvan hij terecht de ziel en stuwkracht genoemd kan worden.

Christina Anna Flentrop-Dekker en Hendrik Wicher Flentrop
De Bullekerk in Zaandam