Historische Vereniging Koog-Zaandijk

2 november: Lichtjesavond op de begraafplaats Koog aan de Zaan en wensconcert in de Kogerkerk

Op donderdag 2 november is er van 18.00 – 20.30 uur weer een Lichtjesavond voor Allerzielen op de mooie monumentale begraafplaats van Koog aan de Zaan gelegen naast de Kogerkerk. Tussen 19.00 en 20.00 uur vindt in de Kogerkerk een wens/herinneringsconcert plaats.

Sinds 2021 staat de begraafplaats op de monumentenlijst van Zaanstad. Dit is bewerkstelligd door een werkgroep bestaande uit leden van de Historische vereniging Koog Zaandijk, Zaans Erfgoed, een politieke partij, de kerk, sociaal wijkteam en de buurt. Een mijlpaal mogen wij wel zeggen, dat dit gelukt is! 

De doelstelling van de werkgroep is om een beperkte openstelling voor de wijk te realiseren omdat dit een plek is van oase en rust binnen het stedelijke domein.

Om dit te bereiken is de volgende stap, de begraafplaats open te stellen voor bezoekers op de jaarlijkse monumentendag en tijdens een Lichtjesavond voor Allerzielen op 2 november a.s. De begraafplaats zal dan sfeervol verlicht worden.

Op de Lichtjesavond zullen honderden kaarsjes branden en zal er in de kerk een wens/herinneringsconcert gegeven worden.

Allerzielen betekent, een moment van stilstaan bij degene die lang of kort geleden overleden zijn. Dat kan zijn een familielid, een vriend of wie je dan ook wilt herdenken. De kerk is gelijktijdig open voor iedereen en er is gelegenheid een kaarsje aan te steken.

In de kerk zijn er momenten van stilte en muziek. Bas Westerhof is organist en wil een wensconcert geven op het orgel. Muziek kan waardevolle herinneringen geven.

Het concert wordt door u samengesteld. Muziek waar u een mooie of waardevolle herinnering aan heeft. Muziek die u nog eens zou willen horen, dat mag van klassiek tot modern zijn. Bas vertaalt uw wens op het orgel.

Iedere belangstellende mag een verzoeknummer indienen bij het e-mailadres van Bas Westerhof. Dit kan t/m 28 oktober.

Het verzoeknummer mag van alles zijn van pop tot klassiek.