Historische Vereniging Koog-Zaandijk

NIEUWS

19 juni Excursie met lezing naar Koger begraafplaats en Kogerkerk

De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afd. Zaanstreek-Waterland organiseert op woensdag 19 juni 2024 een presentatie door Gerard Beerman met bezoek aan de Kogerbegraafplaats en de Kogerkerk.

De bijeenkomst begint om 19.15 uur in Het Brandtweer aan de Breestraat 110 in Koog aan de Zaan. Inloop vanaf 19.00 uur. Deze plek (de voormalige brandweerkazerne) grenst aan de Kogerbegraafplaats, die op zijn beurt weer grenst aan de Kogerkerk. Na de bijeenkomst in Het Brandtweer zullen wij beide locaties bezoeken.

Aan de noordkant van deze plek stond omstreeks 1645 een school. Ten zuiden van de school was een perceel grond overgebleven. De Staten van Holland en Westfriesland gaven toestemming om daar
een begraafplaats aan te leggen. Vanaf 1685 werd de school ook als kerk gebruikt. In 1686 kwam de Kogerkerk gereed. In 1825 werd deze uitgebreid met een noord- en zuidvleugel naar model van de
Westzijderkerk. In 1920 brandde de kerk gedeeltelijk af.

Iedereen is welkom. Ook niet-leden van de NGV. Toegang is vrij, maar in verband met de voorbereiding stellen wij aanmelding vooraf wel op prijs op ngvzaanstreek@gmail.com of secretaris-zwa@ngv.nl.