Vrijdag 19 mei 2017 om kwart voor drie heeft Joke Geldhof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening en Wonen, met een druk op de knop het uurwerk van de Zaandijkerkerk in werking gesteld. In de goedgevulde kerk luisterden de aanwezigen naar vele sprekers die blij en trots waren op het uiteindelijke resultaat.

In 1880 werd de Zaandijkerkerk, na een hevige brand, weer in gebruik genomen. Architect was Van der Koogh die gemeentearchitect van Zaandam was. In 1970 werd de kerk het laatst gebruikt door de Nederlandse Hervormde Gemeente. Het bezoek aan de kerkdiensten was zo sterk teruggelopen dat het niet meer verantwoord was om het gebouw als Godshuis te gebruiken.

In 2009 stond het gebouw op instorten en moest worden gesloopt. Velen keerden zich tegen dit voornemen en konden de kerk behouden. In 2012 kreeg de kerk definitief de monumentenstatus. Nadat Stadsherstel zich ermee bemoeide kwam de restauratie in een stroomversnelling. Huurder van de woningen in het gebouw is de Heren van Zorg.

Opening Zaandijkerkerk