De Zaandijker sluis aan de Lagedijk heeft een nieuwe naam: de Gerrit Jan Honigsluis. Met het zichtbaar maken van een naambord onthulde burgemeester J. Bruinsma-KIeijwegt van Zaanstad zaterdag 24 augustus 1996 onder grote belangstelling de nieuwe naam van de gerestaureerde doorgang tussen de Zaan en het Guisveld. De openingsceremonie liep uit op een vrolijk dorpsfeest dat ’s avonds zijn vervolg kreeg tijdens het jazzfestival ‘Jazz op de echte Dijk’.

De restauratie van de Gerrit Jan Honigsluis kostte 3,5 ton. De gemeente Zaanstad heeft twee ton bijgedragen. Waterschap Het Lange Rond betaalde een halve ton en de provincie Noord-Holland een zelfde bedrag. De sponsors – het Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV) en het Honig Laan Fonds – hebben samen 20.000 gulden bijgedragen. Een tekort van 30.000 gulden is gedekt door Zaanstad en het waterschap.

Bruinsma vertelde in een korte toespraak veel waardering te hebben voor de wijze waarop de Zaandijkers hun doel, volledige restauratie van de sluis, hebben bereikt. “Wat in Zaandijk is gebeurd wordt gedragen door de dorpsbewoners. Als gemeente kun je daar niet omheen. Je wordt dan wel gedwongen geld te geven. Even later liet Bruinsma een doek naar beneden vallen waardoor de naam zichtbaar werd. Zaandijker Gerrit Jan Honig (1864-1955) was historicus en heeft veel geschreven over zijn dorp.

Dijkgraaf J. Kriek toonde zich verheugd over het feit dat de Zaandijkersluis behouden is gebleven. Vele Zaanse sluizen zijn gedempt omdat ze als nutteloze geldverslinders werden ervaren. Hier in Zaandijk keerde de tijdgeest het tij. De Zaandijkersluis is gered van de ondergang. “De dijkgraaf opende samen met Bruinsma de sluisdeuren waarna een vletje met daarop een in Zaandijkse klederdracht gestoken stel vanaf de Zaan als eerste binnenvoer.

Het was aan wethouder L.Berkhout om de, eveneens opgeknapte, naastgelegen brug te openen. Ondertussen speelde het Zaandijks Fanfare Corps, ‘lang zullen ze leven’ en voer het vletje richting Guisveld.

Met de heropening van de sluis werd ook de ploeg vrijwillige sluiswachten geinstalleerd. Zij zullen de Gerrit Jan Honigsluis in de weekeinden bedienen.

Opening Zaandijkersluis in augustus 1996