De bewoners van Rooswijck klagen al jaren over de last, die ze ondervinden van de vuilnisbelt, die ligt in het verlengde van de Oud-Heinstraat. Sinds ook Koog aan de Zaan het recht heeft daar vuilnis te storten, zijn deze klachten nog toegenomen.

De ernstige klacht is wel over de ondragelijke stank, die in deze buurt hangt wanneer de wind van de vuilnisbelt in deze richting waait. Maar bij droog weer kan ie stuiven. Dan komt het voor, dat de melkboer aan de voordeur zijn melk eigenlijk niet kan leveren, omdat er te veel stof inwaait. Ook komt het voor, dat de belt gaat branden.

Vuilnisbelt in Rooswijk met op de achtergrond molen De Zoeker.

Smeulend vuur schijnt altijd wel aanwezig te zijn, maar bij krachtige wind neemt dat meer en meer toe. Dan verspreidt zich een ondraaglijke brandlucht door de hele omgeving. Dat gebeurt nog al een. Dit jaar is het al vijf maal voorgekomen, dat de brandweer er aan te pas moest komen. Maandag heeft men bijvoordeeld van vijf tot half tien het vuur met stralen twee stralen moeten bestrijden. Met sintels poogt men zoveel mogelijk het vuil af te dekken. Maar afdoende is het niet. Ook de brandweer staat tegenover een moeilijk probleem.

Het is daarom niet te verwonderen, dat de bewoners van Rooswijck langzamerhand ten einde raad zijn geworden. Besloten is nu zich met een verzoek tot Ged. Staten te wenden, om op al de genoemde ongemakken te wijzen en verbetering te vragen. De buurtvereniging”Rooswijck “is met dit adres langs de huizen gegaan en zonder uitzondering is er op getekend. Men hoopt dit adres bij Gedeputeerden mondeling te mogen toelichten. De Rooswijckers zijn hun buurtvereniging zeer erkentelijk voor het initiatief, dat deze tenslotte heeft genomen.

Donderdag moest ik naar Rooswijck om boodschappen te doen. Dat was voor het eerst dat ik in Rooswijck kwam en ik ben er werkelijk van geschrokken. Het regende en stormde hard die middag. Grote stukken papier vlogen door de lucht. Ik dacht bij me zelf: wat is dat toch? Toen ik ging kijken wist ik niet wat ik zag. Een grote hoop rommel zo hoog als de Oostzijderkerk en daar boven op een vuilnisauto die aan het lossen was. Een vieze lucht woei me tegemoet. Ik vind het niet in overeenstemming met zo’n nette buurt om daar zoveel vuiligheid te storten. Rooswijck kon beter vuilniswijck heten. (11 april 1949)

C van de Woude
Zaansteeg 7
Zaandam.

Bron: Ingezonden brief in De Typhoon van 11 april 1949

Bewoners nemen overlast van vuilnisbelt niet langer