Sinds jaar en dag bestaat er voor de bewoners van Rooswijck een onhoudbare toestand. Er bevindt zich in de nabijheid een stortplaats voor vuil. Daar schijnt altijd heel diep een smeulend vuurtje aanwezig te zijn.

Soms is het zo dat de brandweer er aan te pas moet komen. Zo ook gisteravond, toen de blussers een uur nodig hadden om het ergste blussen.

Zondag begon de ellende al. Aanvanklijk liet het zich niet zo ernstig aanzien, maandag was geheel Rooswijck in gehuld. En dat nog wel op wasdag, herhaaldelijk hebben de bewoners hier geklaagd. In 1946 zonden zij een adres aan het gemeentebestuur. Dit heeft ook wel toegezegd alle middelen te zullen aanwenden om verbeteringen te verkrijgen. Er is ook wel wat gebeurd. Maar afdoende was het niet.

Vuilnisbelt in Rooswijk met op de achtergrond molen De Zoeker.

Rooswijckers let op Uw saeck
In 1949 ondernam men een grootscheepse actie. Onder leiding van de Buurtvereniging verzamelde men handtekeningen onder het motto : Rooswijckers let op Uw saeck. Allemaal tekenen want de volksgezondheid komt in gevaar”. Deze handtekeningen, met uitvoerig request ging naar Ged. Staten. Echter zonder resultaat. Het blijkt dat deze onwelriekende en stuivende massa met de vele ratten, muggen, vliegen en ander ongedierte geen gevaar kan op leveren voor de volksgezondheid en daar was de kous mee af.

Nu zijn de Rooswijckers ten einde raad. Wie zal ons uit deze toestand verlossen, vroeg een bewoner ons. Oplossingen genoeg, menen de gedupeerden, o.a. het direct afdekken van het gestorte vuil of nog liever het vuil verder het veld in brengen. Maar het mooiste zal zijn een vuilverbranding of compostbedrijf voor de gehele Zaanstreek. Want niet alleen Zaandijk maar ook de Koogse stortplaats en de vuilnisbelt bij Knollendam zullen hiervan kunnen profiteren. De hieraan verbonden kosten mogen geen beletsel zijn, waar zo’n eminent belang voor de volksgezondheid in het geding is.

Bron: De Typhoon van 17 augustus 1954

Rooswijck was weer in rook gehuld