Vuilnisbelt

Vuilnisbelt achter Rooswijck zal verdwijnen

Over een aantal jaren zal de vuilnisbelt achter Rooswijck niet meer in gebruik zijn. Dan zal de gemeente, mits het polderbestuur ermee accoord gaat, aan de Sluissloot een nieuwe stortplaats voor huisvuil hebben. Dit betekent, dat de vuilnisbelt op flinke afstand ten Noorden van de bebouwing zal komen te liggen in de z.g. Hobbenzakkenpolder.

Woensdag 22 December zullen de raadsleden in hun vergadering nadere mededelingen krijgen omtrent de verplaatsing van de vuilnisbelt. Dan zal men stellig ook uit de doeken doen, dat men zich voorstelt,”al dempend “naar de nieuwe stortplaats te gaan. Het is nl. zo, dat men eerst een aantal sloten zal moeten”overbruggen “met huisvuil eer men bij de nieuwe belt kan komen.

Dit voor Rooswijck goede nieuws kunnen wij melden, omdat men gisteren met een veehouder tot gunstige resultaten van bespreking kwam i.v.m. het door de gemeente overnemen van weiland.

Bron: De Typhoon van 15 december 1954