Vereniging

Zaans Museum jaarverslag 2018

In het jaarverslag over 2018 lezen wij dat het Zaans Museum 190.933 bezoekers mocht verwelkomen. Daarmee zet het museum de groei door die twee jaar geleden is ingezet: ruim 30% meer dan 2017 en zelfs 70% meer ten opzichte van 2016. Zo’n forse groei is geweldig, maar maakt tegelijkertijd zichtbaar dat het museum twintig jaar geleden voor een aanzienlijk kleiner aantal bezoekers is ingericht. Daar gaan het museum zich in 2019 nader op bezinnen.

Download hier het jaarverslag