YouTube

Domineestuin in 1978

Het was een echt volksbuurtje daar tussen die twee sloten, waar armoede werd geleden en waar men elkaar hielp bij ziekte en zeerte en bij nooddruft. In 1978 maakte de Digitale Beeldbank Westzaan samen met Studio Klomp filmopnamen in de Domineestuin.