Vereniging

Coronavirus

Het bestuur ziet zich genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die altijd in het eerst halfjaar gehouden wordt, i.v.m. het coranavirus en de daaruitvoortvloeiende omstandigheden uit te stellen tot het eind van het jaar.

Wij hopen de actitviteiten weer op te pakken zodra het weer veilig is om onze bijeenkomsten te houden. Veel van onze leden zitten in de kwetsbare groep dus geduld is hier op zijn plaats. Wij volgen hierbij de berichtgeving van het RIVM.

Let op elkaar en blijf gezond.

Namens het bestuur HVKZ
Ria Koopman