Vereniging

Ledenvergadering uitgesteld

Het bestuur ziet zich genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gepland was voor zondag 15 november 2020, i.v.m. het coranavirus en de daaruitvoortvloeiende omstandigheden uit te stellen tot 2021. Ook de lezing van Ed Pielkenrood zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

Wij hopen de actitviteiten weer op te pakken zodra het weer veilig is om onze bijeenkomsten te houden. Veel van onze leden zitten in de kwetsbare groep dus geduld is hier op zijn plaats. Wij volgen hierbij de berichtgeving van het RIVM.

Let op elkaar en blijf gezond.

Namens het bestuur HVKZ
Ria Koopman