• Kees Zethoven

  Herinneringen van Kees Zethoven

  In deze rubriek kunt u een aantal verhalen lezen met jeugdherinneringen van Kees Zethoven, die hij heeft opgeschreven of getypt in 1986/87, op 80-jarige leeftijd. Hij was, na pensionering van zijn werk bij…

 • Kees Zethoven

  De Zaanstreek

  Sinds mensenheugenis stroomt de ‘veenrivier’ de Zaan door een gebied van laagveen en hoogveenheuvels, afgewisseld met zeeklei gebieden. Gevoed door regenwater en, destijds, open zeewater via het Oer-IJ en de Zuiderzee, uit archeologisch…

 • Kees Zethoven

  Zondag op bezoek naar grootouders

  Mijn grootouders van vaders- en moederszijde woonden in Wormerveer. En het was nu eenmaal traditie dat iedere zondagmiddag bij grootvader en grootmoeder Zethoven op de Zaanweg werd thee gedronken en dat daarna bij…

 • Kees Zethoven

  De lagere school

  Mijn lagere schooltijd begon na de Kerstvakantie, begin 1912. Het was toen nog gebruikelijk dat het lagere-schooljaar begon tegelijk met het kalenderjaar. Mijn moeder bracht mij weg naar de oude school op het…

 • Kees Zethoven

  Kinderspelen

  Als ik nu, in 1986, door de buurt loop of fiets verwonder ik mij er altijd weer over dat je eigenlijk nergens meer kinderen op straat ziet spelen. Ik weet wel, er is…

 • Kees Zethoven

  Luilak

  Toen ik vanochtend, 2 juni 1987, bezig was ons voortuintje een goed aanzicht te geven en het gras tussen de tegels wiedde, kwam het beeld bij mij op hoe het zo’n zeventig jaar…

 • Kees Zethoven

  Fiets zonder wielen

  Zo’n zeventig jaar geleden was de fiets een luxe vervoermiddel, dat lang niet binnen het bereik van iedereen lag. In ieder dorp was minstens een fietsenmaker of deftiger gezegd een rijwielhandelaar. Daar stonden…

 • Kees Zethoven

  Winter

  Op 14 januari 1987, des morgens om 11 uur was ik net begonnen aan mijn herinneringen aan de strenge winters van vroeger. Onder andere die van 1917 en later. Al luisterend naar de…