De Zaanstreek

Sinds mensenheugenis stroomt de ‘veenrivier’ de Zaan door een gebied van laagveen en hoogveenheuvels, afgewisseld met zeeklei gebieden. Gevoed door regenwater en, destijds, open zeewater via het Oer-IJ en de Zuiderzee, uit archeologisch onderzoek is gebleken dat in het begin

De lagere school

Mijn lagere schooltijd begon na de Kerstvakantie, begin 1912. Het was toen nog gebruikelijk dat het lagere-schooljaar begon tegelijk met het kalenderjaar. Mijn moeder bracht mij weg naar de oude school op het Schoolpad, via het bruggetje over de wegsloot.

Kinderspelen

Als ik nu, in 1986, door de buurt loop of fiets verwonder ik mij er altijd weer over dat je eigenlijk nergens meer kinderen op straat ziet spelen. Ik weet wel, er is zo bar veel veranderd. Neem alleen maar

Luilak

Toen ik vanochtend, 2 juni 1987, bezig was ons voortuintje een goed aanzicht te geven en het gras tussen de tegels wiedde, kwam het beeld bij mij op hoe het zo’n zeventig jaar geleden in Zaandijk, een rustig dorp met

Fiets zonder wielen

Zo’n zeventig jaar geleden was de fiets een luxe vervoermiddel, dat lang niet binnen het bereik van iedereen lag. In ieder dorp was minstens een fietsenmaker of deftiger gezegd een rijwielhandelaar. Daar stonden dan de fietsen van ‘Burgers E.N.R.’, ‘Fongers’

Winter

Op 14 januari 1987, des morgens om 11 uur was ik net begonnen aan mijn herinneringen aan de strenge winters van vroeger. Onder andere die van 1917 en later. Al luisterend naar de nieuwsdienst over de radio die vertelde dat