Het Smaal

Bij mijn omzwervingen door de digitale beeldbank van het Gemeentearchief stuitte ik bij herhaling op het Smaal. Op de eerste blik moest het een straat zijn in Oud Koog. Maar waar? Uit de oude foto ’s word je niet wijs,

Wringen en zingen

Elke rechtgeaarde Zaankanter hoort “Ach lieve tijd” gelezen of op zijn minst ingekeken te hebben. Het bestaat uit een serie tijdschriften met thematisch alles over de geschiedenis van de Zaanstreek en de Zaankanters. Op een van de prachtige foto’s uit