De verguisde kruising

De spoorwegovergang is vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw al een veel besproken onderwerp. De plaatselijke pers ontving veel ingezonden brieven over dit onderwerp. De verguisde kruising M. de R., Hulde aan de initiatiefnemers van het Rooswijk-comitié, die

Rooswijck en de spoorwegovergang

Onder de bewoners van de buurt Rooswijk “over de spoorlijn “in onze gemeente heerst ernstige bezorgdheid over het gevaarlijke kruispunt Provincialeweg-Guisweg. In gemeenten als Wormerveer en Zaandam, zo werd geconstateerd, heeft men een zebrapad op de Provincialeweg aangebracht teneinde voetgangers