Molen De Zoeker

De molen werd oorspronkelijk rond 1676 gebouwd iets ten westen van Zaandijk. De molen bleef met enkele onderbrekingen tot 1968 op deze plek in gebruik. In augustus 1968 volgde een spectaculaire verplaatsing waarbij het achtkant ’s nachts over de bovenleiding

Overplaatsing De Zoeker in 1968

Oliemolen De Zoeker was jarenlang een vertrouwd beeld in het Guisveld. In augustus 1968 werd de molen op spectaculaire wijze overgebracht naar de Zaanse Schans. De molen De Zoeker werd ontmanteld voor het vervoer naar de Zaanse Schans Minder belangrijk