We hopen dat we dit jaar alles weer kunnen oppakken wat we in 2020 moesten laten liggen.  Voor dit jaar hebben we weer een aantal activiteiten voorbereid. Veel van onze leden zitten in de kwetsbare groep dus geduld is hier op zijn plaats. Wij volgen hierbij de berichtgeving van het RIVM.

Let op elkaar en blijf gezond.

Namens het bestuur HVKZ
Ria Koopman

HVKZ en Corona